fot. 990807-20 (697×715) — copyright © by Marek Snowarski
blaszki i trzon
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.08.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski