grzyby.pl

Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss.

mięsichówka ogórkowonna, nicówka ogórkowa
Macrocystis cucumis (Pers.) R. Heim · Naucoria cucumis (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Macrocystydia cucumis
pod bukami, na poboczu drogi, masowo, owocniki wyrastają w grupach
Macrocystydia cucumis
pod bukami, na poboczu drogi, masowo, owocniki wyrastają w grupach
Macrocystidia cucumis (mięsichówka ogórkowonna)
las mieszany, grupa na poboczu drogi

owocnik

Macrocystydia cucumis
blaszki
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemnobrązowy, brązowoczarniawy, czerwonobrązowy, na obwodzie jasny, żółtobrązowy, mięsnoróżowy, suchy znacznie jaśniejszy, ochrowy; 40-70 mm średnicy; wypukły do płaskiego z garbkiem; powierzchnia gładka, aksamitna.

space

Trzon ciemnoczerwonobrązowy do czarno brązowego; pod kapeluszem jaśniejszy; na całej długości biało omszony; 40-80 x 2-5 mm, cylindryczny, pełny lub pusty; twardy, chrząstkowaty.

space

Pileus hygrophanous, moist dark brown, brown-blackish, red-brown light coloured toward the margin, yellow-brown, flesh-pink coloured, dry much lighter, ochraceous; 40-70 mm in diameter; convex to plane umbonate; surface smooth, velutinous.

space

Stipe dark red-brown to black-brown; underneath the cap lighter coloured; throughout the length white tomentose; 40-80 x 2-5 mm, cylindrical, solid or hollow; firm, cartilageous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki gładkie, 8-9 x 3-4 µm.
Spore print pale ochraceous. Spores smooth, 8-9 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek niezbyt częsty. Owocniki wyrastają od lipca do października, w grupach, w lasach liściastych i iglastych oraz poza lasami, w miejscach wilgotnych, na poboczach dróg, w miejscach składowania drewna, na różnego rodzaju resztkach drewna i roślin zielnych.
Not common. Summer-fall, gregarious, in deciduous and coniferous forests, on roadsides, where wood is stored, among grass and herbs.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]
Inedible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Macrocystidia cucumis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 301234 DE-75 272818 GC-11 262376

 ID262376  Macrocystidia cucumis var. latifolia; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015,06,01; pastwisko, wypas koni, w tym roku niewypasany fragment; na ziemi w pobliżu końskiego łajna, wysokie trawy i pokrzywy dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005935, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764362 fot. 764363 fot. 764364
Dyskusja w wątku.

 ID272818  Macrocystidia cucumis var. latifolia; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-75; ; obok zaniedbanego parku, przy drodze w¶ród zej¶ciowych traw, pokrzyw itp.; ? dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000600, tak, notatka: nie
uwagi: zapach słaby


fot. 808210 fot. 808211 fot. 808212

ID301234 Macrocystidia cucumis var. latifolia; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.06.14; Zarośla na skraju lasu liściastego z domieszką sosny.; Ziemia. 3 owocniki w dużym rozproszeniu.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 926678 fot. 926679 fot. 926680

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji