fot. 980601-13 (722×412) — copyright © by Marek Snowarski
w buczynie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.05.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski