fot. 981010-33 (663×446) — copyright © by Marek Snowarski
wyraźnie widać ryzomorfy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)

on This page when logged in
you will see 4.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski