fot. 050822-3553 (706×481) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 050820-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2005, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski