Lepiota brunneoincarnata (czubajeczka brązowoczerwonawa)
Lepiota brunneoincarnata (czubajeczka brązowoczerwonawa)

opis

Kapelusz pokryty ciemnobrązowymi, z winnoczerwonym odcieniem, drobnymi łuseczkami na bladoróżowym tle; 20-40(70) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płaskiego, z niewyraźnym garbkiem lub bez.

space

Trzon białawy, u podstawy przebarwiony winnoczerwono, w połowie z fragmentami osłony barwy kapelusza i podobnie zabarwionymi łuseczkami i włókienkami; 20-40 x 2.5-5.5 mm, równogruby.

space

Pileus covered with dark brown, with vinaceous-reddish tint, fine squamules on a pale-pink background; 20-40(70) mm in diameter, initially hemispherical, later convex to plane, with or without an umbo.

space

Stipe whitish, at the base discolouring vinaceous, in the middle with veil remains concolourous with the cap and similarly coloured squamules and fibrils; 20-40 x 2.5-5.5 mm, equal.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki jajowate, 6.5-9 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores ovoid, 6.5-9 x 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadko. Od lata do jesieni, w miejscach bogatych w resztki organiczne, wśród roślinności zielnej, na łąkach i obrzeżach lasów; w jedlinach na ściółce z igieł; lipiec-wrzesień.
Rare. From summer to autumn, in places rich in organic remains, among herbaceous vegetation, on meadows and on the edges of forests.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

Śmiertelnie trująca. Zawiera substancje trujące te same co muchomor zielonawy (Amanita phalloides).[134]
Deadly poisonous. Contains poisonous elements as muchomor zielonawy (Amanita phalloides).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Candusso, M., Lanzoni, G., 1990 — Lepiota s.l. Fungi Europaei 4. p.248 [53]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1975 — Handbuch fur Pilzfreunde 1. p.32 [18I]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.114 [1]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3245]
    Lepiota brunneoincarnata Chodat. & C. Martin · publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Gierczyk i in. 2011b , Kozłowska i in. 2015 , Kozłowska i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020

znaleziska Lepiota brunneoincarnata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 44519 CC-15 316290 301802 EC-35 348001

 ID44519  Lepiota brunneoincarnata; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.27; przydroże na skraju lasu łęgowego, wśród traw; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, zielnik własny H. 478, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57129

ID301802 Lepiota brunneoincarnata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.06.30; Zabudowane siedlisko rolne. Modrzew, kalina, lilak.; Humus. Pojedynczo - 3 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID316290  Lepiota brunneoincarnata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.23; Ogród przydomowy.; Na ziemi pod piwoniami. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002558, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ID348001 Lepiota brunneoincarnata; Leszno, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2021. 08.15; Pobocze drogi obsadzonej kasztanowcami; ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. P.Drzewiecki; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1250565.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji