grzyby.pl
smiertelnie trującyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Lepiota brunneoincarnata Chodat et Martin (1889)

czubajeczka brązowoczerwonawa
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka ostrołuskowa (Echinoderma asperum)czubajeczka cuchnąca (Lepiota cristata)
Lepiota brunneoincarnata (czubajeczka brązowoczerwonawa)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Lepiota brunneoincarnata (czubajeczka brązowoczerwonawa)

opis

Kapelusz pokryty ciemnobrązowymi, z winnoczerwonym odcieniem, drobnymi łuseczkami na bladoróżowym tle; 20 – 40 (70) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płaskiego, z niewyraźnym garbkiem lub bez.

space

Trzon białawy, u podstawy przebarwiony winnoczerwono, w połowie z fragmentami osłony barwy kapelusza i podobnie zabarwionymi łuseczkami i włókienkami; 20 – 40 x 2.5 – 5.5 mm, równogruby.

space

Pileus covered with dark brown, with vinaceous-reddish tint, fine squamules on a pale-pink background; 20 – 40 (70) mm in diameter, initially hemispherical, later convex to plane, with or without an umbo.

space

Stipe whitish, at the base discolouring vinaceous, in the middle with veil remains concolourous with the cap and similarly coloured squamules and fibrils; 20 – 40 x 2.5 – 5.5 mm, equal.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki jajowate, 6.5 – 9 x 4 – 5.5 µm.

Spore print white. Spores ovoid, 6.5 – 9 x 4 – 5.5 µm.

występowanie

Rzadko. Od lata do jesieni, w miejscach bogatych w resztki organiczne, wśród roślinności zielnej, na łąkach i obrzeżach lasów.

Rare. From summer to autumn, in places rich in organic remains, among herbaceous vegetation, on meadows and on the edges of forests.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Śmiertelnie trująca. Zawiera substancje trujące analogiczne do muchomor zielonawy (Amanita phalloides)

Deadly poisonous. Contains poisonous elements as muchomor zielonawy (Amanita phalloides).