grzyby.pl

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.

czubajeczka cuchnąca
Lepiota cristata var. felinoides Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota cristata (czubajeczka cuchnąca)
kapelusz w zbliżeniu; pod dębami, klonami, masowo
Lepiota sp.
[L. cristata?] młode owocniki na poboczu drogi w lesie bukowym
Lepiota sp.
[L. cristata?] na poboczu drogi w lesie bukowym

owocnik

Lepiota cristata (czubajeczka cuchnąca)
pod dębami, klonami, masowo
Kapelusz białawy kremowy z rdzawobrązowym gładkim wierzchołkiem i rdzawobrązowymi, nieregularnie rozmieszczonymi łuseczkami na pozostałej powierzchni kapelusza; 20-40 mm średnicy, początkowo stożkowaty, potem wypukły do płaskiego z płaskim garbkiem; brzeg ostry, długo podwinięty, czasem popękany.

space

Trzon cylindryczny, smukły, 30-45 x 2-4 mm, z rozszerzoną podstawą, pusty, kruchy; powierzchnia gładka, naga; białawy z wiekiem z różowym lub czerwonym tonem; pierścień błoniasty, wzniesiony, delikatny, zanikający.

space

Pileus whitish cream-coloured with rusty-brown smooth top and like-coloured irregularly distributed squamules on the remaining surface of the cap; 20-40 mm in diameter, initially conical, later convex to plane and broadly umbonate; margin acute, incurved for a long time, sometimes rimose.

space

Stipe cylindrical, slender, 30-45 x 2-4 mm, base clavate, hollow, fragile; surface smooth, glabrous; whitish, with age with pink or red tinge; membranous ring, raised, delicate, evanescent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie; 6-7.5 x 3-3.5 µm.
Spore print white. Spores smooth; 6-7.5 x 3-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają pojedynczo lub gromadnie od sierpnia do października w różnego rodzaju lasach i na obrzeżach, zwłaszcza na poboczach dróg.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, inside and outside forests, especially on road- and pathsides.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna[134], z uwagi na odrażający zapach lub lekko trująca. Nie należy do grupy licznych śmiertelnie trujących czubajeczek, zawierających falloidynę (tą samą toksynę co u muchomora zielonawego (Amanita phalloides)).[134]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji