znalezisko 20061007.46279.za - Asterophora parasitica (grzybolubka lepka) · pow. Gorlice · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Asterophora-parasitica-ID46279_60024
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
za-Asterophora-parasitica-ID46279_60024_v2
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)