fot. 091018-a2107 (508×763) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 091018-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.10.2009, Wrocław, Las Strachociński
copyright © by Marek Snowarski