kolczaste

Hymenofor kolczasty, kolce skierowane w dół (geotropizm dodatni).
Owocniki mięsiste, kapeluszowe z trzonem lub siedzące, przyrośnięte bokiem do podłoża, także owocniki formy krzaczkowatej lub rozpostarte na podłożu i wtedy kolce długie przynajmniej na kilka mm.
cechy diagnostyczne w kluczu:Grzyby Polskikl 14