grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis']

niszczyk liściastodrzewny, niszczyk pergaminowy
Trichaptum pergamenum (Fr.) G. Cunn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichaptum Trichaptum Trichaptum TrichaptumTrichaptumniszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum)