grzyby.pl

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

niszczyk liściastodrzewny, niszczyk pergaminowy
Trichaptum biformis orth.var. · Trichaptum pergamenum (Fr.) G. Cunn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID82570 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID82570 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID82570 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, na martwych pniach drzew liściastych, najczęściej bukowych; sierpień-wrzesień. Wywołuje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny) · na pniu zwalonego świerku
Gatunek bardzo podobny do niszczyka iglastodrzewnego (Trichaptum abietinum) ale ten rośnie na drewnie drzew iglastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Trichaptum biforme na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 153441 BB-09 160783 BC-21 308930 CA-79 258347 CB-38 360020 CB-58 359727 DA-70 166009 DA-80 359096 254150 DA-81 352130 163241 DA-83 357201 DA-84 364041 DA-85 353142 DA-86 356671 DA-95 359083 DA-96 351560 357050 359079 DA-97 359219 DA-98 366178 356512 DB-05 352712 361362 343589 358094 357677 351565 DB-06 358462 DB-17 360924 359760 DB-28 366770 DB-39 360925 DC-17 347868 DE-35 340341 DE-46 341187 DE-55 211515 361718 311100 DE-64 163773 DF-94 137122 EB-59 226031 EC-23 358526 EC-34 327997 EC-36 353666 ED-26 45415 EG-19 82574 EG-29 82570 95122 FG-20 353445 118638 FG-21 331778 118631 331473 332979 118635 118634 330878 FG-22 367402 364538 FG-29 352509 FG-34 122950 156286 GC-01 230741 252578 GC-02 230747

ID45415 Trichaptum biforme; Warszawa. Park leśny Bemowo., ED-26; 2006.08.10; Kwartał starego lasu liściastego,- dębowo-grabowego.; Na leżącym pniu grabowym. Na około 1 m długości pnia. Owocniki w skupieniu pozrastane i pojedyńcze.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58527

 ID82570  Trichaptum biforme; Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi, EG-29; 2007.08.11; cienisty wąwóz w lesie bukowym; na średnio zmurszałych, powalonych bukach jeszcze pokrytych korą masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Trichaptum pergamenum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132588 fot. 132589 fot. 132590

 ID82574  Trichaptum biforme; Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW, EG-19; 2006.12.04; las bukowy z pojedynczymi innymi drzewami liściastymi; na średnio zmurszałych, powalonych drzewach jeszcze pokrytych korą, przeważnie bukach masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Trichaptum pergamenum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132605 fot. 132606

 ID95122  Trichaptum biforme; Wołowiec, Beskid Niski, południowe stoki pod grzbietem Mareszki, EG-29; 2008.03.08; stary las bukowo - jodłowy; na drewnie powalonego buka w początku murszenia, tracącego korę masowo, owocniki podsuszone; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080308 Trichaptum biforme>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny

fot. 157048 fot. 157049

 ID118631  Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,5 km na NE od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.07; las mieszany (Bk, Ol sz. Jw, Św, leszczyna); pień martwej olszy szarej i konary buka masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Z. Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: niszczyk liściastodrzewny
fot. 210721 fot. 210722

 ID118634  Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 3 km na N od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.07; buczyna karpacka; na martwych pniach drzew liściastych bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: niszczyk liściastodrzewny
fot. 210731 fot. 210732

 ID118635  Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 2,8 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.07; buczyna karpacka; na pniach martwych drzew liściastych bardzo licznie pojedynczo, w grupach i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 210740 fot. 210741 fot. 210742

 ID118638  Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 4,5 km na SW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2008.10.08; buczyna karpacka; na pniach martwych drzew liściastych bardzo licznie pojedynczo, w grupach i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 210749 fot. 210750

 ID122950  Trichaptum biforme; 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica), FG-34; 2008.07.18; las liściasty; na opadłych gałęziach drzewa liściastego na kilku gałęziach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/21.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221497

ID137122 Trichaptum biforme; Międzybrodzie bialskie, DF-94; 2009.07.03; las mieszany buk,świerk,sosna; na leżącej kłodzie buka? kilkaset dachówkowatych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252801 fot. 252802
N 49*47,007'
E 019*11,350'
421 m.npm

 ID153441  Trichaptum biforme; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.14; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt rozpostartych i rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 35/GD/15.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 296705 fot. 296706 fot. 296707
W rezerwacie przyrody Osetno

ID156286 Trichaptum biforme; 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2009.06.22; las bukowy z domieszką świerka; kłoda bukowa na jednej kłodzie kilkadziesiąc owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie
uwagi: stanowisko zgłoszone w poprzednim roku (ID: 122950)

ID160783 Trichaptum biforme; SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.22; las liściasty wilgotny z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny; na rosnącym liściastym na wysokości ok 1 m nad ziemią niewielka grupa owocników pozrastanych ze sobą i pojedynczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321195

ID163241 Trichaptum biforme; Gdańsk Sobieszewo Rezerwat Ptasi Raj, woj. pomorskie, DA-81; 2010.04.18; Brzeg trzcinowiska porośnięty olszą czarną; na martwej olszy czarnej kilkanaście owocników wraz z Daldina concentrica; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Ptaski Raj
uwagi: fot. 330360

 ID163773  Trichaptum biforme; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.04.18; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na powalonym,martwym drzewie liściastym (czeremsze ?) kilkadziesiąt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/15.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332519 fot. 332520 fot. 332521 fot. 332522

ID166009 Trichaptum biforme; Gdynia rezerwat przyrody Kępa Redłowska, woj. pomorskie, DA-70; 2010.05.29; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,klon; Na powalonym buku dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Kępa Redłowska
uwagi: fot. 341605

ID211515 Trichaptum biforme; 0,8 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.12.31; pas lasu z przewagą drzew liściastych ( topole, olchy ), okresowo podmokły, z okresowym ciekiem wodnym; na topolowym konarze leżącym na ziemi kilkanaście owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 27,6" N i 19st 22' 08,8" E

fot. 549117 fot. 549118 fot. 549119

siedlisko
fot. 549120

 ID226031  Trichaptum biforme; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; gałęzie brzozy kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612209 fot. 612210

 ID230741  Trichaptum biforme; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.03.17; las mieszany, główny drzewostan to świerk i brzoza; na marwej , złamanej brzozie masowo na dużej przestrzeni; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130317/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636195fot. 636196

 ID230747  Trichaptum biforme; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.11.03; las mieszany; na martwych pędach leszczyny masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131103/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636224fot. 636225

 ID252578  Trichaptum biforme; Puszcza Knyszyńska, Pólko, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.08.24; skraj Puszczy Knyszyńskiej graniczacy z terenem podmokłym; na leżącym na ziemi konarze czeremchy masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004221, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 726362fot. 726363fot. 726364fot. 726365fot. 726366

ID254150 Trichaptum biforme; TPK Gdańsk Dolina Zielona, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2015.01.15; grab; grab kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 733934fot. 733935

ID258347 Trichaptum biforme; Rezerwat Łęg nad Sweilią, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 2015.04.21; olsza, brzoza, czereśnia, świerk, leszczyna; brzoza b. licznie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów Rezerwatu Łęg nad Swelinią
uwagi: fot. 750765 fot. 750766

ID308930 Trichaptum biforme; Puszcza Drawska, 1 km na NW od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.14; buczyna z domieszką sosen; na kłodzie bukowej w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962447 fot. 962448 fot. 962449 fot. 962450

ID311100 Trichaptum biforme; 0,7 km W od wsi Cerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.12.31; las mieszany -sosny, brzozy, osiki, olchy i inne; na gałęziach powalonej osiki kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 42,5" N i 19st 23' 44,3" E

fot. 975634 fot. 975635 fot. 975636 fot. 975637

ID327997 Trichaptum biforme; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2019.12.09; grąd(graby,osiki,dęby,brzozy,olchy); na leżącym drzewie liściastym kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1114791 fot. 1114792 fot. 1114793 fot. 1114794 fot. 1114795

 ID330878  Trichaptum biforme; Suchania od strony Polan (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.03.22; głównie leszczyna, pojedynczo buk, grab, osika; na gałęziach i pniu leszczyny dachówkowato, młodsze owocniki rozpostarte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006706, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1134064 fot. 1134065 fot. 1134066 fot. 1134067 fot. 1134068

 ID331473  Trichaptum biforme; Kamień nad Kątami, MPN, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.05.23; las bukowo jodłowy z klonem jaworem, grabem, brzozą, leszczyną i in.; masowo na pniu powalonego buka, w drugim miejscu na opadłej, grubej gałęzi grabu rozpostarto odgięte masowo na buku i kilkanaście owocników pozrastanych na grabie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009271, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1139196 fot. 1139197 fot. 1139198 fot. 1139199 fot. 1139200

Uwaga (B. Gierczyk): Lokalizacja pierwotnie określona jako "okolice Przełęczy Hałbowskiej".

ID331778 Trichaptum biforme; Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.06; las jodłowy z bukiem, klonem, jesionem, brzozą, leszczyną i in.; na opadłym kawałku liściastego rozpostarto odgięte, zlewające się owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1142121 fot. 1142122

ID332979 Trichaptum biforme; okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.27; łęgi nad Wisłoką (mieszanina różnych drzew i krzewów, głównie liściastych - grab, olcha, osika, buk, jesion, sosna i in.); na leżącym, grubym kawałku zmurszałęgo drewna liściastego trudnego do identyfikacji, trudnym masowo - cały kawałek gęsto zasiedlony; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1149151 fot. 1149152 fot. 1149153 fot. 1149154

ID340341 Trichaptum biforme; 1 km N od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2020.10.25; las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika i inne; na gałęzi powalonej osiki grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 55,2" N 19st 22' 37,5" E

fot. 1194631 fot. 1194632

ID341187 Trichaptum biforme; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.12.23; mała tyczkowina sosnowa w lesie mieszanym; sterta drągów z wycinki; na fragmencie gałęzi ( pnia ) trześni (?) leżącej w stercie kilkanaście owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 22,5" N 19st 26' 12,5" E

fot. 1199255 fot. 1199256 fot. 1199257 fot. 1199258 fot. 1199259 fot. 1199260

ID343589 Trichaptum biforme; Elbląg, Pd-Wsch. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.04.06; Las liściasty z przewagą brzozy; Na powalonym pniu brzozy masowo, kilkadziesiąt lub więcej owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny. GPS: 54°10'13.0"N 19°26'57.5"E. Wątek na forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1215298.html fot. 1215551fot. 1215552fot. 1215553fot. 1215554fot. 1215555fot. 1215556

ID347868 Trichaptum biforme; las ok. 0,5 km na pd od jez. Czarny Bryńsk, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC-17; 2021.04.11; las brzozowy w obniżeniu terenu (brzezina bagienna?); na kłodzie brzozowej kilkadziesiąt owocników, kapeluszowych i rozpostarto-odgiętych; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 53;12;21.6N 19;43;33.5Efot. 1252090fot. 1252091

ID351560 Trichaptum biforme; Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2021.10.18; buczyna z dodatkiem Db, Md; na pociętych kawałkach drewna bukowego lub dębowego kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°14'49.0"N 19°29'37.1"E

fot. 1280692 fot. 1280693 fot. 1280694 fot. 1280695 fot. 1280696

ID351565 Trichaptum biforme; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.10.19; las mieszany Bk - Db - Brz - Md - So; na kłodzie brzozy masowo, kilkaset owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'24.2"N 19°27'21.1"E

fot. 1280719 fot. 1280720 fot. 1280721 fot. 1280722 fot. 1280723

ID352130 Trichaptum biforme; Gdańsk-Stogi, 600m SE od parkingu Stogi Plaża, pow. m. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2021.11.05; Nadmorski bór sosnowy z dodatkiem brzozy; na martwych kłodach brzozy masowo, w rzędach, 100-200 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°22'07.5"N 18°44'12.0"E
fot. 1287046 fot. 1287047 fot. 1287048 fot. 1287049

ID352509 Trichaptum biforme; Lipna, nieistniejąca wieś, uroczysko, pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-29; 2021.11.11; las głównie jodłowo bukowy, obrzeże bitej leśnej drogi; leżąca murszejąca kłoda bukowa rozpostaro odgęte owocniki masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1291627 fot. 1291628 fot. 1291629

ID352712 Trichaptum biforme; Elbląg – Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.11.20; Las liściasty z przewagą buka; na uschniętym pniu lub gałęzi dębu (?) kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°12'42.5"N 19°27'15.2"E

fot. 1293047 fot. 1293048 fot. 1293049 fot. 1293050 fot. 1293051

ID353142 Trichaptum biforme; Skowronki (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-85; 2021.12.05; Nadmorski bór sosnowy z brzozą i świerkiem; na powalonej brzozie kilkadziesiąt owocników w rzędach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°21'26.7"N 19°19'04.5"E

fot. 1296661 fot. 1296662 fot. 1296663 fot. 1296664

ID353445 Trichaptum biforme; Las między Hałbowem, a Kotanią, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2021.12.12; Las głównie jodłowy z bukiem, leszczyną, modrzewiem i in.; leżące na ziemi gałęzie wierzby masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1299684 fot. 1299685 fot. 1299686 fot. 1299687 fot. 1299688 fot. 1299689

ID353666 Trichaptum biforme; ok. 0,5km na E od Karwacza, gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2022.01.02; Bardzo podmokły bór mieszany; martwa brzoza masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1301784 fot. 1301785

ID356512 Trichaptum biforme; Pierzchały, 1,8 km N, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2022.03.20; Skraj lasu mieszanego - Db, Św, Tp, Brz i inne; na obumarłej stojącej brzozie masowo, w rzędach i dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°18'51.9"N 19°50'34.8"E

fot. 1324176fot. 1324177fot. 1324178fot. 1324179fot. 1324180fot. 1324181fot. 1324182

ID356671 Trichaptum biforme; Tolkmicko, 1 km NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-86; 2022.04.02; Granica olsu i lasu mieszanego (Św, Brz, Tp i in.); Na martwej kłodzie brzozy masowo, kilkadziesiąt lub ponad 100 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°19'51.4"N 19°32'42.1"E
W promieniu kilkuset metrów licznie, na kilkunastu martwych pniach i gałęziach brzozy

fot. 1327033fot. 1327034fot. 1327035fot. 1327036

ID357050 Trichaptum biforme; Elbląg – Jelenia Dolina (wydzielenie 223a), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.04.18; Las mieszany Brz, Św, Md; na pniu lub konarze brzozy kilkadziesiąt owocników w rzędach i dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'57.2"N 19°28'49.0"E

fot. 1330964 fot. 1330965 fot. 1330966 fot. 1330967 fot. 1330968

ID357201 Trichaptum biforme; Stegna, 200m NEE od skrzyż. ul. Jagiełły i Lipowej, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-83; 2022.04.23; Bór mieszany bagienny z dużym udziałem brzozy; na powalonej brzozie (prawdopod. B. pubescens) kilka skupisk po kilkadziesiąt owocników na pniu i na gałęzi; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°20'05.1"N 19°06'49.3"E

fot. 1332194 fot. 1332195 fot. 1332196 fot. 1332197 fot. 1332198 fot. 1332199

ID357677 Trichaptum biforme; Jagodno, 1,2 km SEE od Tartaku Jagodno, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.05.07; stary sad zarastający lasem, głóg, drzewa owocowe; na powalonej brzozie masowo, po kilkadziesiąt owocników na pniu i gałęziach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'55.5"N 19°24'42.5"E

fot. 1337220 fot. 1337221 fot. 1337222 fot. 1337223

ID358094 Trichaptum biforme; Elbląg-Dąbrowa, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.05.30; Las liściasty Bk, Brz, Tp i in.; na kłodzie powalonej brzozy kilka dużych grup po kilkadziesiąt owocników, w rzędach i dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°11'08.6"N 19°27'31.0"E

fot. 1341607 fot. 1341608 fot. 1341609 fot. 1341610 fot. 1341611 fot. 1341612

ID358462 Trichaptum biforme; Elbląg, las Bażantarnia, 200m. SE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.06.11; Buczyna z dodatkami (Db, Brz, Gb), strome zbocze; na złamanym pniu lub konarze brzozy kilkadziesiąt owocników w rzędach i dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'37.9"N 19°28'41.3"E

fot. 1345840fot. 1345841fot. 1345842fot. 1345843

ID358526 Trichaptum biforme; ok. 1 km na N od Gruduska, gm. Grudusk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-23; 2022.06.12; las mieszany (jodła, dąb, brzoza, świerk); na murszejącej kłodzie brzozowej masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1346622 fot. 1346623 fot. 1346624

ID359079 Trichaptum biforme; Łęcze, 800 m. SSE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.07.08; Buczyna z Db, Brz, skraj lasu; na kłodzie brzozy kilkadziesiąt owocników w rzędach i dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'20.5"N 19°28'54.9"E

fot. 1351360 fot. 1351361 fot. 1351362 fot. 1351363 fot. 1351364

ID359083 Trichaptum biforme; Jagodno, 700 m. NNE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.07.09; Buczyna, w tym miejscu z dodatkiem Db; Na martwym pniu młodego dębu kilkadziesiąt owocników w grupie, dachówkowato; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'51.4"N 19°24'14.7"E

fot. 1351395 fot. 1351396 fot. 1351397 fot. 1351398 fot. 1351399

ID359096 Trichaptum biforme; Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.07.12; Buczyna z domieszką dębu, brzozy, jawora, sosny, modrzewia; na zwalonych kłodach brzozowych Masowo; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Obserwowany od 2021. Bardzo częsty w TPK i na Pomorzu w okolicach Trójmiastafot. 1351548fot. 1351549fot. 1351550

 ID359219  Trichaptum biforme; Rychnowy, 1 km E - rezerwat Pióropusznikowy Jar, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.07.17; Buczyna, w okolicy świerk; Na pniu i konarach złamanego buka masowo, w rzędach i dachówkowato, ponad tysiąc owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'15.3"N 19°38'04.8"E

fot. 1353477 fot. 1353478 fot. 1353479 fot. 1353480 fot. 1353481 fot. 1353482 fot. 1353483 fot. 1353484 fot. 1353485

ID359727 Trichaptum biforme; Łuby nad Wdą 1,5 km SW, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-58; 2022.08.07; bór sosnowy, sosna, brzoza, kruszyna, dąb; leżąca kłoda brzozowa, bardzo liczne, gromadnie; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1359977fot. 1359978fot. 1359979

ID359760 Trichaptum biforme; Dawidy (gm. Pasłęk) 500 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.08.07; Buczyna; na powalonym pniu starego buka masowo, ponad 100 owocników po dwóch stronach kłody; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°08'03.3"N 19°41'42.5"E

fot. 1360715 fot. 1360716 fot. 1360717

ID360020 Trichaptum biforme; Wirty, Arboretum , część leśna, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-38; 2022.08.12; Las mieszany, buk, jawor, dąb, świerk, brzoza; na 5 kłodach brzozowych Kilkaset owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1362141fot. 1362142

ID360924 Trichaptum biforme; Zalesie, 700 m. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2022.09.11; Buczyna, poj. dęby; na omszonej kłodzie liściastego masowo, pow. 100 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°08'39.7"N 19°37'36.9"E

fot. 1370487 fot. 1370488 fot. 1370489 fot. 1370490 fot. 1370491

ID360925 Trichaptum biforme; Ponary, 800 m. SE, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-39; 2022.09.12; las liściasty Bk - Brz - Ol; na kłodach brzozy masowo, setki owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 53°56'05.6"N 20°02'21.1"E

fot. 1370497 fot. 1370498 fot. 1370499 fot. 1370500

ID361362 Trichaptum biforme; Wysoczyzna Elbląska, między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.19; Buczyna; na kłodzie brzozy kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'20.8"N 19°25'49.0"E

fot. 1374252 fot. 1374253 fot. 1374254 fot. 1374255 fot. 1374256

ID361718 Trichaptum biforme; 0,7 km NW od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; bór sosnowy; na pniu padłej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0416 19,3832

fot. 1377283 fot. 1377284 fot. 1377285 fot. 1377286 fot. 1377287 fot. 1377288 fot. 1377289 fot. 1377290

ID364041 Trichaptum biforme; Kąty Rybackie, 1 km. E (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 2022.11.12; nadmorski bór sosnowy, w tym miejscu przewaga liściastych (Brz-Db-Bk); na kłodzie brzozy kilkadziesiąt owocników w rzędach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°20'59.0"N 19°16'16.4"E

fot. 1394818 fot. 1394819 fot. 1394820 fot. 1394821 fot. 1394822 fot. 1394823

ID364538 Trichaptum biforme; Stasianie Ostra nad Jasiołką, ścieżka przyrodnicza "W przełomie Jasiołki" - Jaśliski Park Krajobrazowy., pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2022.11.13; Buk, brzoza, nieliczna jodła, klon jawor i in.; murszejąca kłoda bukowa dachówkowato - masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1399379 fot. 1399380

ID366178 Trichaptum biforme; Chruściel, 500 m. NW od węzła Braniewo Południe na drodze S22, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2023.02.12; wilgotny las mieszany (Św, So, Brz, Bk); na próchniejącym pniu powalonej brzozy masowo, kilkaset owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°17'27.6"N 19°47'01.9"E

fot. 1412229 fot. 1412230 fot. 1412231 fot. 1412232 fot. 1412233

ID366770 Trichaptum biforme; Pn-Zach skraj rezerwatu Dęby w Krukach Pasłęckich, 700 m. SE od wsi Surowe, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-28; 2023.03.19; starodrzew liściasty Lp-Db-Bk z dodatkiem So; na obłamanym konarze wiekowego dębu ok. 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: 54°01'59.5"N 19°46'54.4"E

fot. 1418883 fot. 1418884 fot. 1418885 fot. 1418886 fot. 1418887 fot. 1418888

ID367402 Trichaptum biforme; Trzciana (Dziurcz - szczyt) - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2023.04.13; las głównie jodłowy, miejscami leszczyna, olcha, osika, grab, brzoza, buk i in.; martwa olcha albo leszczyna leżąca na ziemi masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425597 fot. 1425598 fot. 1425599

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji