grzyby.pl

Tremella exigua Desm.

trzęsak czarnozielony, trzęsak zieleniejący
Tremella virescens (Schumach.) Bref. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] jako osobne gatunki podaje Tremella exigua Desm. i Tremella virescens Schum.: Fr. (oba ze statusem Ex w czerwonej księdze[125]; w Mycobank i GBIF to synonimy. (2023-1-13)
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica)trzęsak morszczynowaty (Tremella fuciformis)