grzyby.pl

Tremella mesenterica Retz.

trzęsak pomarańczowożółty, trzęsak pomarańczowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
na martwej, leżącej na ziemi gałęzi bukowej
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)

owocnik

Owocnik białawy, żółtawy do siarkowożółtego i pomarańczowego; 20-50 mm średnicy, w zarysie kulisty, podzielony na mózgowate płaty i zwoje. W stanie wilgotnym żelatynowaty, lepki, wysuszony twardy. Szeroko przyrośnięty do podłoża.

space

Fruitbody whitish, yellowish to sulphur-yellow and orange; 20-50 mm in diameter, globose in outline, divided into cerebriform lobes and coils; viscid when wet, hard when dry. Broadly attached to substrate.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do prawie kulistych, gładkie, bezbarwne, 10-16 x 7-14 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to near-globose, smooth, hyaline, 10-16 x 7-14 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych. Na martwych, opadłych gałęziach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych (np. buk, olsza, grab). Owocniki wyrastają przez cały rok w wilgotnych okresach. Głównie od jesieni do wiosny. Pasożytuje na grzybni grzybów z rodzaju powłocznica (Peniophora).
Common. Whole year on fallen or dead branches of decidious trees: beech, hornbeam, alder. Parasitic on powłocznica (Peniophora) species.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]

uwagi

Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty) · na pniu młodego martwego dębu lub klonu, na wysokości kilkadziesiąt cm
Podobny łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) też tworzy galaretowate i złociste do pomarańczowożółtych owocniki. Wyłącznie na drzewach iglastych, przeważnie w wyższych partiach górskich.

space

space

Rare trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea) has dark, brown to dark violet and more robust sporocarps. Not so common as trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica).

wybrane okazy · selected collections

#16
05 09 13 - 2
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Wojewoda W., 1977 — Flora Polska. Grzyby. Tom VIII. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). [21]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji