grzyby.pl

Tremella mesenterica Retz.

trzęsak pomarańczowożółty, trzęsak pomarańczowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora)trzęsak czarnozielony (Tremella exigua)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
na martwej, leżącej na ziemi gałęzi bukowej; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)

owocnik

Owocnik białawy, żółtawy do siarkowożółtego i pomarańczowego; 20-50 mm średnicy, w zarysie kulisty, podzielony na mózgowate płaty i zwoje. W stanie wilgotnym żelatynowaty, lepki, wysuszony twardy. Szeroko przyrośnięty do podłoża.

Miąższ galaretowaty, żelatynowaty, żółtawy, przeświecający. U starych owocników rozpływa się w bezkształtną masę. Zapach słaby, owocowy.Owocnik białawy, żółtawy do siarkowożółtego i pomarańczowego; 20-50 mm średnicy, w zarysie kulisty, podzielony na mózgowate płaty i zwoje. W stanie wilgotnym żelatynowaty, lepki, wysuszony twardy. Szeroko przyrośnięty do podłoża.

space

Fruitbody whitish, yellowish to sulphur-yellow and orange; 20-50 mm in diameter, globose in outline, divided into cerebriform lobes and coils; viscid when wet, hard when dry. Broadly attached to substrate.

Flesh jelly-like, gelatinous, yellowish, transparent. In mature fruitbodies melts into shapeless pulp. Smell weak, fruity.

Fruitbody whitish, yellowish to sulphur-yellow and orange; 20-50 mm in diameter, globose in outline, divided into cerebriform lobes and coils; viscid when wet, hard when dry. Broadly attached to substrate.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do prawie kulistych, gładkie, bezbarwne, 10-16 x 7-14 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do prawie kulistych, gładkie, bezbarwne, 10-16 x 7-14 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to near-globose, smooth, hyaline, 10-16 x 7-14 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid to near-globose, smooth, hyaline, 10-16 x 7-14 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych. Na martwych, opadłych gałęziach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych (np. buk, olsza, grab). Owocniki wyrastają przez cały rok w wilgotnych okresach. Głównie od jesieni do wiosny. Pasożytuje na grzybni grzybów z rodzaju powłocznica (Peniophora).W lasach liściastych i mieszanych. Na martwych, opadłych gałęziach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych (np. buk, olsza, grab). Owocniki wyrastają przez cały rok w wilgotnych okresach. Głównie od jesieni do wiosny. Pasożytuje na grzybni grzybów z rodzaju powłocznica (Peniophora).
Common. Whole year on fallen or dead branches of decidious trees: beech, hornbeam, alder. Parasitic on powłocznica (Peniophora) species.
Common. Whole year on fallen or dead branches of decidious trees: beech, hornbeam, alder. Parasitic on powłocznica (Peniophora) species.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]Niejadalny.[134]
Podobny łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) też tworzy galaretowate i złociste do pomarańczowożółtych owocniki. Wyłącznie na drzewach iglastych, przeważnie w wyższych partiach górskich.

Rzadki trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea) - ma ciemniejsze, brązowe do ciemnofioletowych, nieco większe i bardziej listkowate owocniki. Rzadszy.Podobny łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) też tworzy galaretowate i złociste do pomarańczowożółtych owocniki. Wyłącznie na drzewach iglastych, przeważnie w wyższych partiach górskich.

space

Simillar łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) has gelatinous, golden to orange-yellow sporocarps. Grows exclusively on coniferous wood, mostly in mountains.

Rare trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea) has dark, brown to dark violet and more robust sporocarps. Not so common as trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica).

space

Rare trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea) has dark, brown to dark violet and more robust sporocarps. Not so common as trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050913.2.05 - Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty); Puszcza Białowieska
050913-2
/Puszcza Białowieska/ #16