grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tremella mesenterica Retz.: Fr.

trzęsak pomarańczowożółty, trzęsak pomarańczowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tremella Tremella Tremella TremellaTremellatrzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora)trzęsak mózgowaty (Tremella encephala)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
na martwej, leżącej na ziemi gałęzi bukowej; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)
Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty)

owocnik

Owocnik białawy, żółtawy do siarkowożółtego i pomarańczowego; 20 – 50 mm średnicy, w zarysie kulisty, podzielony na mózgowate płaty i zwoje. W stanie wilgotnym żelatynowaty, lepki, wysuszony twardy. Szeroko przyrośnięty do podłoża.

space

Fruitbody whitish, yellowish to sulphur-yellow and orange; 20 – 50 mm in diameter, globose in outline, divided into cerebriform lobes and coils; viscid when wet, hard when dry. Broadly attached to substrate.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne do prawie kulistych, gładkie, bezbarwne, 10 – 16 x 7 – 14 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid to near-globose, smooth, hyaline, 10 – 16 x 7 – 14 µm.

występowanie

W lasach liściastych i mieszanych. Na martwych, opadłych gałęziach wielu gatunków drzew i krzewów liściastych (np. buk, olsza, grab). Owocniki wyrastają przez cały rok w wilgotnych okresach. Głównie od jesieni do wiosny. Pasożytuje na grzybni grzybów z rodzaju powłocznica (Peniophora).

Common. Whole year on fallen or dead branches of decidious trees: beech, hornbeam, alder. Parasitic on powłocznica (Peniophora) species.

wartość

Jadalny ale bez smaku. Poza tym konsystencja nie jest zachęcająca do konsumpcji.

Edible, but without flavor.
Podobny łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus) też tworzy galaretowate i złociste do pomarańczowożółtych owocniki. Wyłącznie na drzewach iglastych, przeważnie w wyższych partiach górskich.

space

space

Rare trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea) has dark, brown to dark violet and more robust sporocarps. Not so common as trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica).