grzyby.pl

Rhizoctonia ochracea (Massee) Oberw., R. Bauer, Garnica et R. Kirschner

strzępniczek ochrowy
Coniophora ochracea Massee · Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts [główna w czekliście] · Thanatephorus orchidicola Warcup et P.H.B. Talbot · Uthatobasidium ochraceum (Massee) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhizoctonia Rhizoctonia Rhizoctonia RhizoctoniaRhizoctoniastrzępniczek wrzecionowatozarodnikowy (Rhizoctonia fusispora)strzępniczek dwuzarodnikowy (Rhizoctonia sterigmatica)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym drewnie, na kłodach sosny zwyczajnej i osiki.Na martwym drewnie, na kłodach sosny zwyczajnej i osiki.
Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu