red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Rhizoctonia ochracea (Massee) Oberw.

strzępniczek ochrowy
Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts