red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Rhizoctonia sterigmatica (Bourdot) Oberw.

strzępniczek dwuzarodnikowy
Thanatephorus sterigmaticus (Bourdot) P.H.B. Talbot