grzyby.pl

Rhizoctonia sterigmatica (Bourdot) Oberw., R. Bauer, Garnica et R. Kirschner

strzępniczek dwuzarodnikowy
Thanatephorus sterigmaticus (Bourdot) P.H.B. Talbot [główna w czekliście] · Ypsilonidium sterigmaticum (Bourdot) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhizoctonia Rhizoctonia Rhizoctonia RhizoctoniaRhizoctoniastrzępniczek ochrowy (Rhizoctonia ochracea)strzępniczek międzyrzecki (Rhizoctonia terrigena)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Saprobiont. Na gołej ziemi i na starym oborniku.Saprobiont. Na gołej ziemi i na starym oborniku.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony