grzyby.pl

Rhizoctonia fusispora (J. Schröt.) Oberw., R. Bauer, Garnica et R. Kirschner

strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy
Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev et P. Roberts [główna w czekliście] · Uthatobasidium fusisporum (J. Schröt.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)
01.12.2020, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)
Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Saprobiont. Na pniakach i zmurszałych kłodach drzew liściastych, na drewnie i na korze, np. bukowych, także na mchach; październik-grudzień.Saprobiont. Na pniakach i zmurszałych kłodach drzew liściastych, na drewnie i na korze, np. bukowych, także na mchach; październik-grudzień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201201.GREJ_ID:_341358.pdrz - Rhizoctonia fusispora (strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy); Mochle pow. bydgoski
201201-GREJ_ID:_341358
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle pow. bydgoski/ #6