grzyby.pl

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst.

zębniczek północny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Climacodon septentrionale
10.1997, Buky u Vys. Chvojna, Czechy; copyright © by Míla Dobešová
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)

owocnik

Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
przekrój
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
górna powierzchnia kapelusza
Owocnik duży i masywny, do 500 mm szerokości, złożony z szeregu pozrastanych ze sobą, dachówkowato ułożonych jeden nad drugim kapeluszy, przyrośnięty do pnia; pojedynczy kapelusz półkulisty, bokiem przyrośnięty, 30-300 mm szerokości; górna strona początkowo biaława, kremowa, z wiekiem żółknąca, pokryta gruzełkami; brzeg kapelusza ostry, równy lub pofalowany
Hymenofor na dolnej powierzchni, kolczasty; kolce szydłowate, 2-12 mm długości, barwy kapelusza.
Miąższ białawy, 10-30 mm grubości, konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, elastyczny, trudny do rozerwania, wysuszony kościsto twardy. Zapach silny, nieprzyjemny, mdły.Owocnik duży i masywny, do 500 mm szerokości, złożony z szeregu pozrastanych ze sobą, dachówkowato ułożonych jeden nad drugim kapeluszy, przyrośnięty do pnia; pojedynczy kapelusz półkulisty, bokiem przyrośnięty, 30-300 mm szerokości; górna strona początkowo biaława, kremowa, z wiekiem żółknąca, pokryta gruzełkami; brzeg kapelusza ostry, równy lub pofalowany
Hymenofor na dolnej powierzchni, kolczasty; kolce szydłowate, 2-12 mm długości, barwy kapelusza.
Miąższ białawy, 10-30 mm grubości, konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, elastyczny, trudny do rozerwania, wysuszony kościsto twardy. Zapach silny, nieprzyjemny, mdły.

Sporocarp large and massy, up to 500 mm across, consisting of several concrescent imbricate pilei, attached to the trunk; single pileus hemispherical, sessile, 30-300 mm across; upper surface initially whitish, cream-coloured, with age yellowing, tuberculate; pileal margin sharp, entire or undulating
Hymenophore on the underside, spinose; spines subulate, 2-12 mm long, colour of the pileus.
Flesh whitish, 10-30 mm thick, consistency fleshy-fibrous, succulent, elastic, difficult to break up, boney hard when dried up. Smell distinct, nasty-unpleasant, insipid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4-5 × 2-2.5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4-5 × 2-2.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, inamyloid, 4-5 × 2-2.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, inamyloid, 4-5 × 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
Rzadki. Na drzewnie starych, żywych drzew liściastych, głownie na klonie pospolitym, jaworze, kasztanowcu, brzozie brodawkowatej, grabie, buku, lipie; czerwiec-wrzesień, owocniki mogą trwać do lata kolejnego roku.Rzadki. Na drzewnie starych, żywych drzew liściastych, głownie na klonie pospolitym, jaworze, kasztanowcu, brzozie brodawkowatej, grabie, buku, lipie; czerwiec-wrzesień, owocniki mogą trwać do lata kolejnego roku.

Rare. On old wood of living hardwood trees, mainly on sycomore maple, birch, beech, lime.

space

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego żywych drzew liściastych.Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego żywych drzew liściastych.
Causes severe white soft-rots of wood.
Causes severe white soft-rots of wood.
Duży i charakterystyczny grzyb, przez to łatwy do oznaczenia. Na pierwszy rzut oka może przypominać młode owocniki żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus), które jednak nie mają kolczastego hymenoforu.Duży i charakterystyczny grzyb, przez to łatwy do oznaczenia. Na pierwszy rzut oka może przypominać młode owocniki żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus), które jednak nie mają kolczastego hymenoforu.

Large and characteristic fungus, hence easy to designate. At a first looks like young sporocaprs of żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus) - but they got no spinose hymenophore.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090705.144159.mg - Climacodon septentrionalis (zębniczek północny); Supraśl
090705-144159
leg. Mirosław Gryc
/Supraśl/ #11
znalezisko 20101007.1.10 - Climacodon septentrionalis (zębniczek północny); Dolina Moczarnego, Wetlina, Bieszczady
101007-1
leg. Grażyna Domian, det. Marek Snowarski
/Dolina Moczarnego, Wetlina, Bieszczady/ #12