grzyby.pl

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

mleczaj czerwieniejący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W borach sosnowych i na ich obrzeżach; lipiec-sierpień.W borach sosnowych i na ich obrzeżach; lipiec-sierpień.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.