grzyby.pl

Lactarius repraesentaneus Britzelm.

mleczaj żółtofioletowy
Lactarius scrobiculatus var. repraesentaneus (Britzelm.) Killerm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius repraesentaneus (mleczaj żółtofioletowy)
Lactarius repraesentaneus (mleczaj żółtofioletowy)
Lactarius repraesentaneus (mleczaj żółtofioletowy)
Lactarius repraesentaneus (mleczaj żółtofioletowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.23 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na kwaśnych glebach, na ściółce, pod brzozami, świerkami i sosnami.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105]; z uwagi na ochronę i rzadkość, wartość dla grzybiarzy bez znaczenia.

wybrane okazy · selected collections

#5
za.070914-77978
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3169]
    Lactarius repraesentaneus Britzelm. · publikacje: Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2010, Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Bartoszek i Mleczko 2019, Łuszczyński 2020i

znaleziska Lactarius repraesentaneus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DG-27 331498 331499 EG-28 77978 FG-21 332634

 ID77978  Lactarius repraesentaneus; Smerekowiec, Beskid Niski, pow. Gorlice, EG-28; 2007.09.14; las jodłowo-świerkowy; na ziemi wśród ściółki i mchu pojedynczo, kilka owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070914 Lactarius repraesentaneus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Mleczaj żółtofioletowy
fot. 122665 fot. 122666 fot. 122667 fot. 122668

 ID331498  Lactarius repraesentaneus; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2018.07.16; las jodłowo-świerkowy; w mchu, na igliwiu masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: W roku 2018 owocniki tego gatunku występowały w tej okolicy masowo.

fot. 1139413 fot. 1139414

 ID331499  Lactarius repraesentaneus; Kiczory, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2019.09.08; las jodłowo-świerkowy; na igliwiu masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1139420 fot. 1139421 fot. 1139422 fot. 1139423

ID332634 Lactarius repraesentaneus; zbocze Syplakani (okolice Myscowej), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.27; obrzeże lasu, w tym miejscu głównie świerki; na ziemi około 10 owocników w grupie, w tym cztery w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Na przekroju zmienił kolor na fioletowy po dłuższym czasie.

fot. 1146963 fot. 1146964

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji