literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Lactarius lilacinus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-52 327641 BB-01 224501 DE-54 192237 DE-55 148283 148207 148211 192236 117857 DE-56 192245 DE-65 329785 362796 EB-59 226115 GC-01 194874 194910 GC-11 272857

 ID117857  Lactarius lilacinus; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.10.10; liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,w podroście leszczyna i kruszyna; w rowie,na ziemi ok.25 owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/20.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 208810 fot. 208811 fot. 208812

 ID148207  Lactarius lilacinus; 1,7 km NE,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.09.26; młody las świerkowo-brzozowy na terenach podmokłych;rosną tam również krzewy czeremchy i kruszyny; na ziemi grupa ok.25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281881 fot. 281882 fot. 281883

 ID148211  Lactarius lilacinus; 1 km 25st na pdwsch. od Łęgu,gmKruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.09.26; las łęgowy na granicy lasu i łąk-olcha,brzoza,kruszyna; na ziemi dwie grupy owocników (12 i 30) oddalone ok 4 m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281922 fot. 281923 fot. 281924 fot. 281925 fot. 281926

 ID148283  Lactarius lilacinus; 1,2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.10.03; las mieszany nad strumieniem-olcha,sosna,brzoza,osika; na ziemi grupka 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 282125 fot. 282126 fot. 282127

 ID192236  (potwierdzenie 148211) Lactarius lilacinus; 1 km SE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.10.06; liściasty, podmokły, okresowo zalewany skraj lasu - gł.olchy i brzozy; na ziemi w grupie, ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51 1 20,65 N ; 19 18 28,96 E

fot. 448280 fot. 448281 fot. 448282 fot. 448283 ID192237  Lactarius lilacinus; 0,6 km S od wsi Kijów ( zach części lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.10.06; ols; na ziemi w dwóch grupach, ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 20,02 N ; 19 16 8,73 E

fot. 448294 fot. 448295 fot. 448296

siedlisko
fot. 448297

 ID192245  Lactarius lilacinus; 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.01; ols; na ziemi, na niewielkiej skarpie grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 1 25,64 N ; 19 26 5,44 E

fot. 448336 fot. 448337 fot. 448338

siedlisko
fot. 448339

 ID194874  Lactarius lilacinus; 2 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.10.08; Brzeg jez. Komosa porośnięty liściastymi (olsza, wierzba oraz sporo krzewów liściastych); rosły na wilgotnej ziemi bogatej w szczątki organiczne kilkanaście owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 462374fot. 462375

 ID194910  Lactarius lilacinus; 2 km na W od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.10.02; Brzeg lasu graniczący w tym miejscu z rzeką Supraśl. W wiekszości olsza i osika oraz z rzadka sosny.; Wilgotna gleba bogata w szczątki organiczne. Kilkanaście owocników w jednej grupie.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 462495fot. 462496fot. 462497

 ID224501  Lactarius lilacinus; 2 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.09.30; wilgotny fragment lasu liściastego (brzoza, olsza, świerk); na ziemi skupisko ok. 40 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/TT/130930/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 604993

 ID226115  Lactarius lilacinus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.11; olsza,klon; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/12.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612499

 ID272857  Lactarius lilacinus; około 1,5 km na S od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015.09.18; brzeg sztucznego zalewu, olcha, świerk, inne rzadziej; na wilgotnej ziemi kilka owocników w jednej kępce; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005944, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808331fot. 808332fot. 808333

ID327641 Lactarius lilacinus; Puszcza Wkrzańska (Wielki Karcz), 1,7 km na S od osady Mszczuje w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.10.25; łęg olszowy; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1112020 fot. 1112021 fot. 1112022 fot. 1112023 fot. 1112024
Zarodniki: 7,3-9,4 x 5,8-7,5 (średnio: 8,2 x 6,6), Q: 1,0-1,3 (średnio 1,2:
fot. 1112025
cheilocystydy:
fot. 1112026
skórka kapelusza:
fot. 1112027

 ID329785  Lactarius lilacinus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.10.20; mieszane zadrzewienia nad rzeczką Widzówką -sosna, olcha, świerk, brzoza i inne; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004877, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 30,5" N i 19st 23' 42" E


https://www.bio-forum.pl/messages/33/1107591.html

ID362796 Lactarius lilacinus; 1,5 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.10.08; liściaste zarośla na skraju boru sosnowego; olcha, czeremcha; na ziemi grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0011 19,3308

fot. 1385552 fot. 1385553 fot. 1385554 fot. 1385555 fot. 1385556 fot. 1385557 fot. 1385558

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji