znalezisko 20040704.7.04 - Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy) · okolice Turwi ·
040704-7655
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)
040704-7656
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)
040704-7657
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)
040704-7658
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)