znalezisko 20040703.7.04 - Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa) · Turew k. Kościana, park dworski ·
040703-7622
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
owocniki na silnie spróchniałym pniaku
040703-7623
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
owocnik
040703-7623=b
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
fragment owocnika
040703-7624
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
owocnik
040703-7625
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pory
040703-7625=b
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
pory
040703-7626
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
przekrój