fot. 020901-2930_1 (479×422) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020901-3
pory; w zbliżeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.8× większą wersję tej ilustracji
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)

on This page when logged in
you will see 1.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.09.2002, Kołobrzeg, Podczele
copyright © by Marek Snowarski