grzyby.pl

Cortinarius violaceus (L.) Gray ssp. violaceus [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak fioletowy typowy
Cortinarius violaceus (L.) Gray [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius violaceus ssp. violaceus (zasłonak fioletowy typowy)
pokrój
Cortinarius violaceus ssp. violaceus (zasłonak fioletowy typowy)
przekrój

owocnik

Cortinarius violaceus ssp. violaceus (zasłonak fioletowy typowy)
Kapelusz początkowo niebieskofioletowy z metalicznym połyskiem, z wiekiem brązowofioletowy do brązowego z liliowym odcieniem; 40-80(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, czasem z szerokim garbkiem; powierzchnia aksamitna, z wiekiem kosmkowato-łuseczkowata; brzeg długo podgięty, młody połączony bladofioletową zasnówką z trzonem.

space

Trzon początkowo fioletowy, z wiekiem brązowiejący w kierunku podstawy; 60-100(120) x 10-20 mm, równogruby lub rozszerzający się ku podstawie, z bulwiastą podstawą o średnicy do 40 mm, obrośnięty niebieskawą grzybnią; pusty lub wydrążony; powierzchnia początkowo wzdłużnie włókienkowata, z wiekiem naga, także może być okrężnie pokryta słabymi, szarymi resztkami osłony całkowitej.

space

Pileus initially blue-violet with metallic glaze, with age brown-violet to brown with lilac tinge; 40-80(100) mm in diameter, at first hemispherical, with age convex to planar, sometimes broadly umbonate; surface velvety, with age fibrillose-squamulose; margin incurved for a long time, when young connected with the stipe by a pale violet cortina.

space

Stipe at first violet, with age browning towards the base; 60-100(120) x 10-20 mm, equal or enlarging towards the base, with bulbous base of up to 40 mm in diameter, covered with bluish mycelium; empty or hollow; surface initially longitudinally fibrillose, with age glabrous, can also be covered with twisted round weak grey universal veil remains.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, ochrowo-brązowe; 11.5-13.5 x 7-9(8.5) µm. Ostrze blaszki z licznymi cystydiami z niebieską (z wiekiem brązową) zawartością. Barwne cheilocystydia są charakterystyczne w rodzaju Cortinarius tylko dla tego gatunku i definiują podrodzaj Cortinarius.
Spores ellipsoid to almond-shaped, finely verrucose, ochraceous-brown; 11.5-13.5 x 7-9(8.5) µm. Lamellar edges with numerous cystidia with blue (with age brown) contents. Coloured cheilocystidia are characteristic of the genus Cortinarius only of this species and define subgenus Cortinarius.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, w lasach liściastych, pod bukami, olszami, wierzbami, brzozami.
Quite rare. Sporocarps solitary to gregarious, summer to autumn, in deciduous forests, under beech, alder, willow, birch.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny[134]; jednak generalnie odradza się zbierania zasłonaków z uwagi na trudność identyfikacji.
Forma z lasów iglastych ujmowana jest jako osobny podgatunek zasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius hercynicus) lub nawet jako gatunek Cortinarius hercynicus. Różni się występowaniem pod drzewami iglastymi: świerkami i sosnami. Jego zarodniki są szersze (8-10 µm szerokości).
Form found in the conifers classified as a separate subspecieszasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius hercynicus) or even as the species Cortinarius hercynicus. It differs in that it is found under the conifers: spruce and pine trees. Its spores are broader (8-10 µm broad).

wybrane okazy · selected collections

#3
06 09 23 - 2
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.152 [26V]
  • Brandrud, T.E et al, 1989-1998, 1989 — Cortinarius. Flora photographica. p.C37 [61]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.294 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2100]
    Cortinarius violaceus (L.) Gray · publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2003, Bujakiewicz 2003, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Wilga 2004c, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Stala 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Kudławiec i Misiuna 2014, Gierczyk i in. 2017a, Krotoski 2012, Krotoski 2011, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018a, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i in 2020

znaleziska Cortinarius violaceus ssp. violaceus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

143054 AB-94 350232 297178 42841 BB-01 180519 CA-36 321705 CA-93 310060 309759 DB-06 348835 DE-35 117037 101035 DE-54 194731 364587 360424 175114 DE-55 113336 319771 141591 145001 326273 145015 308075 101039 117201 DE-56 101036 363021 144128 175909 194712 145027 175641 DE-57 178138 349249 349335 DE-64 305102 DE-65 180072 74098 362798 327474 144823 350597 DE-66 319784 DE-78 173052 DF-42 44035 DF-52 120910 161066 EC-36 335662 ED-18 245422 FD-31 306146 FG-22 190386 GC-10 222645

 ID42841  Cortinarius violaceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc, AB-94; 2006.09.09; wielogatunkowy las liściasty z dominacją grabu i buka; na ziemi w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54449

ID44035 Cortinarius violaceus; Ruda Śląska, las przy autostradzie A-4, DF-42; 2006.09.13; las mieszany, topole, modrzewie, dęby; w trawie pojedynczo w linii prostej 5 owocników; leg. Joanna Listewnik; det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Zasłonak fioletowy
fot. 56385 fot. 56386

 ID74098  Cortinarius violaceus; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2007.08.18; dąb, brzoza, sosna, osika; na ziemi w grupie, ok. 20szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/KK/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 113718 fot. 113719 fot. 113720

 ID101035  Cortinarius violaceus; 1km N,Borowa,pow.radomszczański, DE-35; 2006.10.07; las liściasty-m.in. grab,buk,wiąz,dąb; na ziemi w ściółce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 117037, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171915

 ID101036  Cortinarius violaceus; 300m S,Leśniczówka Strzałków,pow.radomszczański, DE-56; 2005.08.15; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew; na ziemi kilka młodych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 175909, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w 2004 znalazłem kilkanaście sztuk w tym miejscu

fot. 171919 fot. 171920

 ID101039  Cortinarius violaceus; 2km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2006.09.02; liściasty skraj lasu-gł.olcha,brzoza; na ziemi wśród roślinności zielnej grupa ok.30 owocników w różnym wieku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 171926 fot. 171927 fot. 171928 fot. 171929

 ID113336  Cortinarius violaceus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; skraj niedużego lasu,zadrzewienie liściaste nad rowem (melioracyjnym?)-gł.olcha; na ziemi,w liściastej ściółce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'40,94"N 19 23'48,37"E

fot. 199251 fot. 199252

 ID117037  Cortinarius violaceus; 1 km N,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.05; las mieszany z przewagą drzew liściastych,gł.wiązy; na ziemi,w ściółce grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ID101035

fot. 206838 fot. 206839

 ID117201  Cortinarius violaceus; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.07; las mieszany-sosna,świerk,brzoza; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'1,76"N 19 23'2,79"E

fot. 207401 fot. 207402

 ID120910  Cortinarius violaceus; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2008.08.29; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na ziemi ok 30 owocników w różnych miejscach lasu pojedynczo i po kilka sztuk; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216373

 ID141591  Cortinarius violaceus; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.12; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'43,91"N 19st18'35,61"E, w tym samym fragmencie lasu co stroczniczek złotawy ID141590

fot. 265089 fot. 265090 fot. 265091

ID143054 Cortinarius violaceus; 1 km NW stacja kolejowa Zebrzydowa, Zebrzydowa, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie; 2009.08.29; Las mieszany, przede wszystkim brzozy, nieliczne drzewa iglaste; w opadłych liściach i gałązkach W promieniu 5m dwie grupy: pierwsza ok 15 owocników, druga ok. 10 owocników; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: w przygotowaniu, tak, notatka: nie
uwagi: W miejscu bardziej zacienionym(grupa ok 10 owocników) owocniki o bulwiastych trzonach, masywniejsze niż te ze stanowiska o większym dostępie do światła. W wielu fazach wzrostu: od drobnych, wysokości ok. 2cm, aż do form dojrzałych, wysokości 12-13cm.

fot. 268767 fot. 268768 fot. 268769 fot. 268770 fot. 268771 fot. 268772 fot. 268773

 ID144128  Cortinarius violaceus; 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2009.08.30; skraj boru sosnowego;wilgotniejszy fragment lasu-kruszyna,młode świerki i dęby; na ziemi,w mchu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 271113 fot. 271114 fot. 271115

 ID144823  Cortinarius violaceus; 1,5 km N,Widzówek,pow.częstochowski, DE-65; 2009.09.06; las mieszany-sosna,osika,dąb,brzoza; na ziemi 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272831

200m na pn jeszcze jeden owocnik w podobnym środowisku
fot. 272832

 ID145001  Cortinarius violaceus; 2 km E,Szczepocice Prywatne,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.13; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka przechodzący w bór sosnowy; na ziemi,w krzewinkach borówki czernicy grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273275 fot. 273276

 ID145015  Cortinarius violaceus; 1,8 km NE,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 2009.09.13; bór sosnowy,w pobliżu strumienia-dodatkowo brzozy i podrost dębowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273311

 ID145027  Cortinarius violaceus; 1,5 km SW,Orzechówek,pow.radomszczański, DE-56; 2009.09.11; las mieszany-brzoza,osika,świerk;gęsty podszyt liściasty; na ziemi,w ściółce grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273380 fot. 273381

ID161066 (potwierdzenie 120910) Cortinarius violaceus; Tychy Czułów, pow. tyski, woj. śląskie, DF-52; 2009.09.17; las mieszany z przewagą dębu, topoli, brzozy, klonu, świerka i sosny; na ziemi pięć owocników w kilku miejscach lasu pojedynczo; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322319

 ID173052  Cortinarius violaceus; 1,1 km NW,Budzów,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2010.09.08; las liściasty (miejscami podmokły) -buki,dęby,osiki,graby; na ziemi dwie grupy (5 i 6 owocników) w oddaleniu od siebie ok.30m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369044 fot. 369045 fot. 369046

 ID175114  Cortinarius violaceus; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2010.09.20; wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt; na ziemi dwie grupy owocników (3+12),oddalone ok.40 m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 21,0"N 19st 16' 17,6"E

fot. 374946 fot. 374947

siedlisko
fot. 374948

 ID175641  Cortinarius violaceus; 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.24; las sosnowo-bukowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.11.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 26,7"N 19st 29' 23,1"E

 ID175909  (potwierdzenie 101036) Cortinarius violaceus; 300m S,leśn. Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew (gł.graby,osiki,brzozy,leszczyny); na ziemi,pod osikami rozrzucona grupka 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377146fot. 377147fot. 377148

 ID178138  Cortinarius violaceus; 1 km S,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany z przewagą lisciastych-gł.dęby,również jodły,brzozy i inne; na ziemi,pod osiką dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/15.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 10,5"N 19st 39' 06,0"E

fot. 383704

 ID180072  (potwierdzenie 144823) Cortinarius violaceus; 1,5 km N,Widzówek,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.09.11; liściasty pas lasu na granicy lasów i łąk-gł.brzozy i osiki z gęstym podszytem; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 390617 fot. 390618

siedlisko
fot. 390619

 ID180519  Cortinarius violaceus; 1,2 km S Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2010.10.01; buczyna; na ziemi wśród liści dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TT/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391467 fot. 391468 fot. 391469

 ID190386  Cortinarius violaceus; Mszana Skrzyż., pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.08.21; osika, sosna, dąb, jodła; u podstawy osiki na ziemi 3 owocniki w grupie, w ostrężynach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439384 fot. 439385 fot. 439386 fot. 439387

 ID194712  (potwierdzenie 101036) Cortinarius violaceus; 300m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.28; starodrzew jodłowo-dębowy z domieszką in.drzew jak osiki, brzozy, graby i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 175909, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461136

 ID194731  (potwierdzenie 175114) Cortinarius violaceus; 1 km S, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.09.24; wilgotny las mieszany-sosna,świerk,brzoza,osika,dąb;gęsty podrost i podszyt; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 461207

ID222645 Cortinarius violaceus; N53 05 41,3 E23 09 59,4 las przy lotnisku Aeroklubu Białystok, pow. Białystok, woj. podaslkie, GC-10; 2013.09.19; LMw; na ziemi dwa okazy; leg. Rafał Zarzecki; det. Jacek Nowicki ; , TAK https://www.bio-forum.pl/messages/33/598575.html
uwagi: Oznaczenie: https://www.bio-forum.pl/messages/33/598575.html

 ID245422  Cortinarius violaceus (L.) Gray; Zielonka, pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie, ED-18; 2014.09.02; Las Bukowo Brzozowy; Na ziemi w towarzystwie paproci i traw Grupa około 30 - 40 egzemplarzy; leg. Dariusz Wierzbicki; det. Dariusz Wierzbicki; , tak
uwagi: fot. 700522

ID297178 Cortinarius violaceus; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.30; żyzna buczyna; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873491.html

 ID305102  Cortinarius violaceus; 1 km N od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2017.09.10; las mieszany -osiki, dęby, sosny, brzozy; mieszany podrost i podszyt; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz ¦lusarczyk, 2018.12.11; eksykat: tak, TSH 466/2018, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 13" N i 19st 16' 13" E

fot. 945280 fot. 945281 fot. 945282

fragment siedliska
fot. 945283

 ID306146  Cortinarius violaceus; 1.05km, SSE, Mienia, pow. miński, woj. mazowieckie, FD-31; 2017.09.30; Drzewostan: starodrzew jd, so, db, gb; skraj lasu i swiezej rębni częściowej.; na ziemi/sciółce w luznych, nielicznych grupach (1-3); leg. Kamil Parobczak; det. Kamil Parobczak; , tak
uwagi: Rezerwat Jedlina

fot. 950536 fot. 950537

ID308075 (potwierdzenie 101039) Cortinarius violaceus; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.10.02; las mieszany -sosna, osika, brzoza i inne; na ziemi, pod osikami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 8,5" N i 19st 19' 6,7" E; 400 m na pn-zach od stanowiska pierwotnego

fot. 958784fot. 958785fot. 958786fot. 958787

 ID309759  Cortinarius violaceus; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; sosna, jałowiec, olsza, brzoza, brzeg jeziora; ziemia kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 247/2017, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873385.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873386.jpg

ID310060 Cortinarius violaceus; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; Sosna, jałowiec, olsza, brzoza; ziemia kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚ, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873385.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873386.jpg

ID319771 (potwierdzenie 145001) Cortinarius violaceus; 2 km E od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.09; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka przechodzący w bór sosnowy; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,3" N i 19st 22' 59" E

fot. 1035482 fot. 1035483 fot. 1035484 fot. 1035485 fot. 1035486

 ID319784  Cortinarius violaceus; 1,5 km NE od wsi Wygoda, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2018.09.21; wilgotny las mieszany -osiki, brzozy, olchy, świerki i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2019.12.17; eksykat: tak, TSH 349/2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 38,5" N i 19st 28' 48,5" E

fot. 1035539

siedlisko
fot. 1035540

ID321705 Cortinarius violaceus; Rezerwat Piaśnickie łąki, pow. pucki, woj. Pomorskie, CA-36; 2017.09.10; sosna, brzoza, osika; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚ, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/945515.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/945517.jpg&type=image/jpeg

 ID326273  (potwierdzenie 145001) Cortinarius violaceus; 2 km E od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.15; wilgotny las brzozowy z podszytem kruszyny i świerka przechodzący w bór sosnowy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2021-12-03; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,5" N i 19st 22' 59" E

fot. 1099551 fot. 1099552 fot. 1099553 fot. 1099554 fot. 1099555 fot. 1099556

 ID327474  Cortinarius violaceus; 1,2 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2019.10.13; mieszany fragment lasu -sosna, brzoza, świerk, osika; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2021.02.10; eksykat: tak, TSH 86/2021, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 24" N i 19st 24' 46,5" E

fot. 1110683 fot. 1110684 fot. 1110685 fot. 1110686

ID335662 Cortinarius violaceus; ok.50. na S od południowej granicy rezerwatu Zwierzyniec, gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-36; 2020.09.14; Bór świerkowo-brzozowy; ziemia grupa kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. J.Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1167450.html

ID348835 Cortinarius violaceus; Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.05; Kwaśna buczyna, graby, sosny; na ziemi 2 owocniki zrośnięte i 3 kilka m. obok; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°13'23.4"N 19°29'03.5"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1258603.html

ID349249 Cortinarius violaceus; 0,5 km SW od wsi Tomaszów; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2021.09.10; las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika, leszczyna, buk; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; weryfikował: Tomasz Ślusarczyk, 2023.03.04; eksykat: tak, TSH 274/2022, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 54,2" N 19st 37' 12,5" E

fot. 1262037 fot. 1262038 fot. 1262039 fot. 1262040 fot. 1262041

ID349335 (potwierdzenie 178138) Cortinarius violaceus; 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2021.09.10; las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby; na ziemi grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 7" N 19st 39' 3" E


fot. 1262570 fot. 1262571 fot. 1262572 fot. 1262573

ID350232 Cortinarius violaceus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2021.09.20; kwaśna buczyna; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269111 fot. 1269112 fot. 1269113 fot. 1269114

ID350597 Cortinarius violaceus; 1 km NE od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2021.09.25; mieszany fragment boru sosnowego -brzoza, osika, sosna, świerk, dąb; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 19" N 19st 18' 29" E

fot. 1271475 fot. 1271476 fot. 1271477

ID360424 Cortinarius violaceus; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.08.28; las mieszany -brzoza, sosna, leszczyna, grab i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi T. Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 14,5" N 19st 15' 14,2" E

fot. 1366526 fot. 1366527 fot. 1366528 fot. 1366529 fot. 1366530

ID362798 Cortinarius violaceus; 1,5 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.10.08; liściasty brzeg boru sosnowego: sosna, brzoza, osika, dąb, leszczyna, świerk; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0005 19,3302

fot. 1385571 fot. 1385572 fot. 1385573 fot. 1385574

ID363021 Cortinarius violaceus; 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.09.24; las mieszany; sosna, brzoza, dąb, świerk, olcha, leszczyna; na ziemi luźna grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0276 19,4558

fot. 1387481 fot. 1387482 fot. 1387483 fot. 1387484 fot. 1387485

ID364587 Cortinarius violaceus; 0,7 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.28; las mieszany; brzoza, sosna, grab, osika; na ziemi luźna grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Tomaszowi Ślusarczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 15" N 19st 15' 00" E

fot. 1399831 fot. 1399832 fot. 1399833 fot. 1399834

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji