grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray

zasłonak fioletowy
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
pokrój; 23.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
przekrój

owocnik

Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
Kapelusz początkowo niebieskofioletowy z metalicznym połyskiem, z wiekiem brązowofioletowy do brązowego z liliowym odcieniem; 40 – 80 (100) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, czasem z szerokim garbkiem; powierzchnia aksamitna, z wiekiem kosmkowato-łuseczkowata; brzeg długo podgięty, młody połączony bladofioletową zasnówką z trzonem.

space

Trzon początkowo fioletowy, z wiekiem brązowiejący w kierunku podstawy; 60 – 100 (120) x 10 – 20 mm, równogruby lub rozszerzający się ku podstawie, z bulwiastą podstawą o średnicy do 40 mm, obrośnięty niebieskawą grzybnią; pusty lub wydrążony; powierzchnia początkowo wzdłużnie włókienkowata, z wiekiem naga, także może być okrężnie pokryta słabymi, szarymi resztkami osłony całkowitej.

space

Pileus initially blue-violet with metallic glaze, with age brown-violet to brown with lilac tinge; 40 – 80 (100) mm in diameter, at first hemispherical, with age convex to planar, sometimes broadly umbonate; surface velvety, with age fibrillose-squamulose; margin incurved for a long time, when young connected with the stipe by a pale violet cortina.

space

Stipe at first violet, with age browning towards the base; 60 – 100 (120) x 10 – 20 mm, equal or enlarging towards the base, with bulbous base of up to 40 mm in diameter, covered with bluish mycelium; empty or hollow; surface initially longitudinally fibrillose, with age glabrous, can also be covered with twisted round weak grey universal veil remains.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, ochrowo-brązowe; 11.5 – 13.5 x 7 – 9 (8.5) µm. Ostrze blaszki z licznymi cystydiami z niebieską (z wiekiem brązową) zawartością. Barwne cheilocystydia są charakterystyczne w rodzaju Cortinarius tylko dla tego gatunku i definiują podrodzaj Cortinarius.

Spores ellipsoid to almond-shaped, finely verrucose, ochraceous-brown; 11.5 – 13.5 x 7 – 9 (8.5) µm. Lamellar edges with numerous cystidia with blue (with age brown) contents. Coloured cheilocystidia are characteristic of the genus Cortinarius only of this species and define subgenus Cortinarius.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, w lasach liściastych, pod bukami, olszami, wierzbami, brzozami.

Quite rare. Sporocarps solitary to gregarious, summer to autumn, in deciduous forests, under beech, alder, willow, birch.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Forma z lasów iglastych ujmowana jest jako osobny podgatunek zasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius violaceus ssp. hercynicus) lub nawet jako gatunek Cortinarius hercynicus. Różni się występowaniem pod drzewami iglastymi: świerkami i sosnami. Jego zarodniki są szersze (8 – 10 µm szerokości).

Form found in the conifers classified as a separate subspecieszasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius violaceus ssp. hercynicus) or even as the species Cortinarius hercynicus. It differs in that it is found under the conifers: spruce and pine trees. Its spores are broader (8 – 10 µm broad).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060923.2.06 - Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy); Puszcza Białowieska
060923-2
/Puszcza Białowieska/ #3