grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Calonarius rufo-olivaceus (Pers.) Niskanen et Liimat.

zasłonak gniadofioletowy
Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. · Cortinarius rufoolivaceus orth.var. (główna w czekliście) · Phlegmacium rufo-olivaceum (Pers.) Wünsche · Myxacium rufo-olivaceum (Pers.) P. Kumm. · Gomphos rufooIivaceus (Pers.) Kuntze
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius subgen. Phlegmacium A Cortinarius subgen. Phlegmacium A Cortinarius subgen. Phle… Cortinarius subgen…Cortinarius subgen. Phlegmacium Azasłonak złotożółty (Calonarius aureofulvus)zasłonak gniadofioletowy (Cortinarius rufoolivaceus)

występowanie

W lasach mieszanych i w liściastych, zwłaszcza na glebach wapiennych; na ziemi.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem