grzyby.pl

Calonarius aureofulvus (M.M. Moser) Niskanen et Liimat.

zasłonak złotożółty
Cortinarius aureofulvus M.M. Moser [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium aureofulvum (M.M. Moser) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius subgen. Phlegmacium A Cortinarius subgen. Phlegmacium A Cortinarius subgen. Phle… Cortinarius subgen…Cortinarius subgen. Phlegmacium Azasłonak złoty (Cortinarius elegantissimus)zasłonak gniadofioletowy (Calonarius rufo-olivaceus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, na ziemi.W lasach iglastych, na ziemi.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony