grzyby.pl

Thaxterogaster porphyropus (Alb. et Schwein.) Niskanen et Liimat.

zasłonak różowonogi
Cortinarius cyanopus Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius porphyropus (Alb. et Schwein.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Myxacium porphyropus (Alb. et Schwein.) P. Kumm. · Phlegmacium porphyropus (Alb. et Schwein.) Wünsche
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na łąkach, pod brzozami; na ziemi; sierpień-październik.W lasach liściastych, na łąkach, pod brzozami; na ziemi; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony