grzyby.pl

Thaxterogaster multiformis (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak zmiennokształtny
Cortinarius lundellii (M.M. Moser) M.M. Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius multiformis Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium multiforme (Fr.) Wünsche
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Wg mycobank.org (2022-11-19) ten takson tj. Cortinarius multiformis Fr. ("zasłonak wielokształtny") i zasłonak dwubarwny (Cortinarius subhygrophanicus (M.M. Moser) M.M. Moser) oraz zasłonak ceglastożółty (Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.) to synonimy; czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje je jako osobne gatunki, tak samo i GBIF (2022-11-19).Wg mycobank.org (2022-11-19) ten takson tj. Cortinarius multiformis Fr. ("zasłonak wielokształtny") i zasłonak dwubarwny (Cortinarius subhygrophanicus (M.M. Moser) M.M. Moser) oraz zasłonak ceglastożółty (Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.) to synonimy; czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje je jako osobne gatunki, tak samo i GBIF (2022-11-19).

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza pod świerkami; na ziemi; sierpień-październik.W lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza pod świerkami; na ziemi; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem