fot. bc-096 (780×408) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.1987, Třinec, Osůvky, Czechy – pod świerkami
copyright © by Bohdan Cienciała