grzyby.pl

Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. Frank

masłoborowik górski, borowik górski
Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebnicek & J. Veselský
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Butyriboletus Butyriboletus Butyriboletus ButyriboletusButyriboletusmasłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus)masłoborowik blednący (Butyriboletus fechtneri)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
22.06.2007, pow. kielecki; copyright © by Marcin Fałdziński
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 59

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
W górskich lasach iglastych pod jodłą, rzadko pod innymi iglastymi.W górskich lasach iglastych pod jodłą, rzadko pod innymi iglastymi.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.
Masłoborowik górski (Butyriboletus subappendiculatus) to forma z nie błękitniejącym na przekroju miąższem oraz odmienną ekologią - występuje w górskich lasach iglastych pod jodłami, rzadziej pod świerkami. Podczas gdy "podstawowy gatunek" - masłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus) rośnie w lasach liściastych, pod bukami i dębami.Masłoborowik górski (Butyriboletus subappendiculatus) to forma z nie błękitniejącym na przekroju miąższem oraz odmienną ekologią - występuje w górskich lasach iglastych pod jodłami, rzadziej pod świerkami. Podczas gdy "podstawowy gatunek" - masłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus) rośnie w lasach liściastych, pod bukami i dębami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070622.69155.mf - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); pow. kielecki
070622-69155
leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa
/pow. kielecki/ #31
znalezisko 20080718.10TP211208.tp - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); Moszczaniec
080718-10TP211208
leg. Tomasz Pachlewski
/Moszczaniec / #4
znalezisko 20060906.44966.za - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); ok. Gorlic
060906-44966
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic / #2
znalezisko 20060824.39377.za - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); pow. Gorlice
060824-39377
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #4
znalezisko 20060817.39368.za - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); pow. Tarnów
060817-39368
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Tarnów / #3
znalezisko 20060808.38769.za - Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski); ok. Gorlic
060808-38769
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic / #3