Tx: 196
grzyby.pl

Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. Frank

masłoborowik górski, borowik górski
Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebnicek & J. Veselský [🔉 bō·l·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)
W górskich lasach iglastych pod jodłą, rzadko pod innymi iglastymi.

jadalne czy trujące? 🟢

Masłoborowik górski (Butyriboletus subappendiculatus) to forma z nie błękitniejącym na przekroju miąższem oraz odmienną ekologią - występuje w górskich lasach iglastych pod jodłami, rzadziej pod świerkami. Podczas gdy "podstawowy gatunek" - masłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus) rośnie w lasach liściastych, pod bukami i dębami.

wybrane okazy · selected collections

#31
mf.070622-69155
leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa
/pow. kielecki/
#4
tp.080718-10TP211208
leg. Tomasz Pachlewski
/Moszczaniec /
#2
za.060906-44966
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic /
#4
za.060824-39377
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice /
#3
za.060817-39368
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Tarnów /
#3
za.060808-38769
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic /

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebn. et J. Veselský) D. Arora et J.L. FrankBoletus subappendiculatus Dermek, Lazebnicek & J. Veselský [🔉 bō·l·tus *](pl) masłoborowik górski · borowik górski
bōltus, -i (lat., subst., m) — nazwa najsmaczniejszego grzyba u Rzymian; nie jest jasne o jaki gatunek chodziło, prawdopodobnie był to muchomor cesarski (Amanita caesarea)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 22:01 1 znaleziska Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB08 317866 CA68 308266 CA86 207540 DF97 260084 EE43 357994 357995 EE64 370675 EE84 69155 FG21 327287 FG33 171130 331310 336322 FG34 122915

ID 69 155 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.8 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 22 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen położony w wilgotnej niecce, Przy pniu zmurszałej sosny, pod jodłami, 3 masywne owocniki złączone korzeniami; leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/20.07.07; uwagi: W Sukowskim Lesie tego borowika odnotowuję po raz pierwszy.; fot.102194; Siedlisko; fot.102195 fot.102196 fot.102197 fot.102198 fot.102199 fot.102200 fot.102201 [notatka: tak – zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

102194
102195
102196
102197
102198
102199
102200
102201

ID 122 915 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, 4 km N, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica), FG34; data zbioru: 18 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/21.12.08; uwagi: fot.221356 fot.221357 fot.221358 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221356
221357
221358

ID 171 130 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, 1 owocnik; leg. Anna Hreczka, det. Ryszard Rutkowski; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.362721 fot.362722; Nie wiem czy słusznie go zgłaszam, ponieważ brak go na czerwonej liście. [notatka: nie] [fotografie: tak];

362721
362722

ID 207 540 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Rezerwat Lubygość, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA86; data zbioru: 5 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy,dąb,brzoza,sosna, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Ryszard Rutkowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.528560 fot.528561 [notatka: [bf:512145]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 512145 ;

ID 260 084 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 26 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty - jodły , świerki, modrzewie, na igliwiu, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Owocniki tego gatunku spotykam w tej okolicy dosyć często.; fot.756465 [notatka: nie] [fotografie: tak];

756465

ID 308 266 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, brzoza, dąb, sosna, świerk, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. R. Rutkowski; eksykat: BGF0005315; uwagi: fot.950703; fot.950702 [notatka: [bf:950701]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 950701 ;

ID 317 866 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Warcino, pow. słupski, woj. pomorskie, BB08; data zbioru: 22 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, buk, ziemia, 8 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. R. Rutkowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1022339 fot.1022340 fot.1022341 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1022339
1022340
1022341

ID 327 287 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Ropianka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem, leszczyna i in., na ziemi, 2 owocniki obok siebie (jeden wyrwany i porzucony); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1109270 fot.1109271 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109270
1109271

ID 331 310 oznaczenie: Boletus aff. subappendiculatus; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 12 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami, na ziemi, 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005092; uwagi: fot.1137782 fot.1137783 fot.1137784; Wątek [bf:817669] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 817669 ;

ID 336 322 oznaczenie: Boletus subappendiculatus; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 13 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, sosną, leszczyną i in., na ziemi, 2 owocniki w odległości od siebie ok. 0,5 km; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1173951 fot.1173952 fot.1173953 fot.1173954 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173951
1173952
1173953
1173954

ID 357 994 oznaczenie: Butyriboletus subappendiculatus; lokalizacja: 1,2 km na S od miejscowości Stąporków, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 21 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy., Gleby gliniaste na miejscu wyrobisk pokopalnianych po wydobywaniu rudy żelaza., Pojedynczo lub w grupach, w zależności od warunków pogodowych i pory roku. Najobficiej od czerwca do końca sierpnia.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak przesle do kustoszy bazy.; uwagi: Owocniki spotykane w tym siedlisku od 2012 roku.; fot.1340644 fot.1340645 fot.1340646 fot.1340647 fot.1340648 fot.1340649; Środowisko; fot.1340650 [fotografie: tak];

1340644
1340645
1340646
1340647
1340648
1340649
1340650

ID 357 995 oznaczenie: Butyriboletus subappendiculatus; lokalizacja: 1 km na S od miejscowości Czarniecka Góra gm.Stąpoków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 2 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy porastający tereny pokopalniane. Wtrącenia pojedynczych starych sosen i gdzieniegdzie leszczyny lub dęba., Gleby gliniaste, pozostałe po wydobywaniu rud żelaza., Owocniki rosną na cały obszarze lasu o powierzchni około 1 ha. Pojedynczo niejednokrotnie dość licznie w skupiskach po kilka owocników.około; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy; uwagi: Na tym terenie obserwowne od 2014 roku. Nie sinieją po przekrojeniu lub uszkodzeniu.; fot.1340662 fot.1340663 fot.1340664 fot.1340665 fot.1340666 fot.1340667 fot.1340668 fot.1340669 fot.1340670 [fotografie: tak];

1340662
1340663
1340664
1340665
1340666
1340667
1340668
1340669
1340670

ID 370 675 oznaczenie: Butyriboletus subappendiculatus; lokalizacja: ok 900m na W od Wiśniówki, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE64; data zbioru: 14 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ziemi, trzy owocniki obok siebie; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1464060 fot.1464061 fot.1464062 fot.1464063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1464060
1464061
1464062
1464063
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji