grzyby.pl

Zhuliangomyces ochraceoluteus (P.D. Orton) Redhead

Limacella illinita var. ochraceolutea (P.D. Orton) Neville et Poumarat, Amaniteae · Limacella ochraceolutea P.D. Orton · Myxoderma ochraceoluteum (P.D. Orton) Zhu L. Yang, Q. Cai et Y.Y. Cui
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]