grzyby.pl

Limacellopsis guttata (Pers.) Zhu L. Yang, Q. Cai et Y.Y. Cui

muchomornica płacząca
Limacella guttata (Pers.) Konrad et Maubl. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanitaceae Amanitaceae Amanitaceae AmanitaceaeAmanitaceaemuchomornica (Limacella)muchomornica śluzowata (Zhuliangomyces illinitus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254340 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254340 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID275002 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i na poboczach dróg leśnych; na ziemi; lipiec-listopad.W lasach i na poboczach dróg leśnych; na ziemi; lipiec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie