grzyby.pl
jadalnyGREJ

Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Moller) Pilát

Agaricus fuscofibrillosus
14.08.2006, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Agaricus fuscofibrillosus
Agaricus fuscofibrillosus

owocnik

Agaricus fuscofibrillosus
Kapelusz ciemno-orzechowo-brązowy, kakaowo-brązowy, czerwonawo-brązowy, w centrum ciemniejszy, powierzchnia z promieniście ułożonymi, przylegającymi włókienkami i kłaczkami; 40 – 90 (150) mm średnicy, wypukły, czasem ze słabym garbkiem; z brzegu kapelusza zwieszają się resztki osłony.

space

Trzon biały, z wiekiem brązowy; 50 – 70 (150) x 8 – 15 (25) mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwiasta; pierścień zwieszony, biały, wąski, delikatny; trzon z wiekiem pusty.

space

Pileus dark nut-brown, cocoa-brown, reddish-brown, in the centre darker, surface with radially laid out adpressed fibrils and flocci; 40 – 90 (150) mm in diameter, convex, sometimes slightly umbonate, at the margin pendulous veil remains.

space

Flesh whitish, when cut quickly turns scarlet-red; solid, in the cap medium thick; smell fairly intensive, fungoid, but with an unpleasant note.

cechy mikroskopowe

Agaricus fuscofibrillosus
cheilocystidia
Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 5 – 7.2 x 3.5 – 4.5 µm. Ostrza blaszek sterylne z dużymi kulistymi cheilocystydami.

Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 5 – 7.2 x 3.5 – 4.5 µm. Edges of the gills sterile with large globose cheilocysts.

występowanie

W grupach i pojedynczo w lasach liściastych.

Gregarious or solitary in hardwood forests.

wartość

Jadalny i uważany za smaczny.

Very good edible species.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060814.13.06 - Agaricus fuscofibrillosus; dolina Odry-Oławy
060814-13
/dolina Odry-Oławy/ #7
znalezisko 20041114.2.04 - Agaricus fuscofibrillosus; dolina Odry-Oławy
041114-2
/dolina Odry-Oławy/ #12
znalezisko 19981011.3.98 - Agaricus fuscofibrillosus; Dolny Śląsk, dolina Odry
981011-3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #3
znalezisko 20021004.1.02 - Agaricus fuscofibrillosus; Czechy, Ostrava
021004-1
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/ #8