Agaricus fuscofibrillosus
Agaricus fuscofibrillosus
Agaricus fuscofibrillosus

owocnik

Agaricus fuscofibrillosus
Kapelusz ciemno-orzechowo-brązowy, kakaowo-brązowy, czerwonawo-brązowy, w centrum ciemniejszy, powierzchnia z promieniście ułożonymi, przylegającymi włókienkami i kłaczkami; 40-90(150) mm średnicy, wypukły, czasem ze słabym garbkiem; z brzegu kapelusza zwieszają się resztki osłony.

space

Trzon biały, z wiekiem brązowy; 50-70(150) x 8-15(25) mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwiasta; pierścień zwieszony, biały, wąski, delikatny; trzon z wiekiem pusty.

space

Pileus dark nut-brown, cocoa-brown, reddish-brown, in the centre darker, surface with radially laid out adpressed fibrils and flocci; 40-90(150) mm in diameter, convex, sometimes slightly umbonate, at the margin pendulous veil remains.

space

Flesh whitish, when cut quickly turns scarlet-red; solid, in the cap medium thick; smell fairly intensive, fungoid, but with an unpleasant note.

cechy mikroskopowe

Agaricus fuscofibrillosus
cheilocystidia
Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 5-7.2 x 3.5-4.5 µm. Ostrza blaszek sterylne z dużymi kulistymi cheilocystydami.
Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 5-7.2 x 3.5-4.5 µm. Edges of the gills sterile with large globose cheilocysts.

występowanie

Brak w czekliście.[105]
W grupach i pojedynczo w lasach liściastych.
Gregarious or solitary in hardwood forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny i uważany za smaczny.
Very good edible species.

wybrane okazy · selected collections

#7
06 08 14 - 13
/dolina Odry-Oławy/
#12
04 11 14 - 2
/dolina Odry-Oławy/
#3
98 10 11 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#8
02 10 04 - 1
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. p.229 [27]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Agaricus fuscofibrillosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 327534

ID327534 Agaricus fuscofibrillosus; Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.10.09; łęg źródliskowy; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1102515.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji