grzyby.pl

Agaricus impudicus Fr.

Agaricus impudicus (Rea) Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• wg Mycobank Agaricus impudicus (Rea) Pilát to nom. illeg. ≡ Agaricus brunneolus (J.E. Lange) PilátAgaricus reai Bon

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1201]
    Agaricus impudicus (Rea) Pilát · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020

znaleziska Agaricus impudicus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 328143 GC-11 252487 254725

 ID252487  Agaricus impudicus; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.09.27; sródpolne zadrzewienie, w miejscu wystepowania grzybów drzewostan wybitnie świerkowy; na grubej ściółce kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130927/0001, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: link do wątku

 ID254725  (potwierdzenie 252487) Agaricus impudicus; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.10.23; śródpolne zadrzewienie, w miejscu wystepowania grzybów przewaga olchy oraz sporadycznie inne, miedzy innymi świerki; na grubej warstwie ściółki kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131023/0001, tak, w wątkach, notatka: nie
uwagi: Stanowisko położone około 300m od pierwotnego, jednak ze względu na lokalizacje w tym samym niewielkim śródpolnym zadrzewieniu (przeciwległy skraj) uznaje je za te same.
Owocniki z 2013.10.23, omawiane w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/626337.html , pochodziły z tego samego stanowiska co owocniki zebrane w dn. 2012.10.26 co do przynależności gatunkowej były niewielki wątpliwośći a omawiane w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/539490.html

ID328143 Agaricus impudicus; Puszcza Bukowa (nad Jez. Dereń), 1,6 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.28; grądowe zadrzewienie nad jeziorem; na ziemi pod olszą pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1113771.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji