grzyby.pl

Schizoporaceae

drewniczkowate
Hymenochaetales Hymenochaetales Hymenochaetales HymenochaetalesHymenochaetalesszczecinkowcowate (Hymenochaetaceae)Subulicium lautum