grzyby.pl

Fam. Schizoporaceae

drewniczkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈