fot. 040316-6961-64 (677×572) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 990814-2
pileipelis seen from above and in sideview, in amoniated Kongo red (Zaiss 16x/0.32 planachromat)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.08.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski