grzyby.pl

Dacrymyces chrysospermus Berk. et M.A. Curtis

łzawnik złocistozarodnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik złotawy (Dacrymyces chrysocomus)łzawnik drobnozarodnikowy (Dacrymyces microsporus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID168737 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID168737 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207785 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207785 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID168737 (© autora fot.)
Najczęściej na drewnie świerkowym, rzadko na sośnie, wyjątkowo na buku.Najczęściej na drewnie świerkowym, rzadko na sośnie, wyjątkowo na buku.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie