takson nie ujęty w czekliście

Russula medullata Romagn.