fot. 980729-17 (794×481) — copyright © by Marek Snowarski
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocniki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula betularum (gołąbek brzozowy)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.07.1998, okolice Darłowa
copyright © by Marek Snowarski