grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Sphaerosporella brunnea (Alb. et Schwein.) Svrček et Kubička

występowanie

Na wypaleniskach.