grzyby.pl

Fam. Auriscalpiaceae

szyszkogłówkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russulales Russulales Russulales RussulalesRussulalesnaziemkowate (Albatrellaceae)powłocznicowate (Peniophoraceae)
W nowym ujęciu systematycznym rodzina ta znajduje się w rzędzie gołąbkowców (Russulales) i ujmuje obok szyszkolubki kolczastej (Auriscalpium vulgare) także blaszkowe grzyby z rodzaju twardówka (Lentinellus). Podobieństwa pomiędzy tymi, różnymi makroskopowo, grzybami występują na poziomie mikroskopowym.W nowym ujęciu systematycznym rodzina ta znajduje się w rzędzie gołąbkowców (Russulales) i ujmuje obok szyszkolubki kolczastej (Auriscalpium vulgare) także blaszkowe grzyby z rodzaju twardówka (Lentinellus). Podobieństwa pomiędzy tymi, różnymi makroskopowo, grzybami występują na poziomie mikroskopowym.
szyszkolubka kolczasta (Auriscalpium vulgare)
Auriscalpium vulgare (szyszkolubka kolczasta)
spód kapelusza z kolczastym hymenoforem
Pospolita ale trudna do zauważenia z uwagi na niewielki rozmiar i barwę zlewającą się z podłożem. Owocniki wyrastają na zagrzebanych w ściółce szyszkach sosny, rzadko świerka, spojrzenie na spód kapelusza z kolczastym hymenoforem rozwiewa wątpliwości co do oznaczenia gatunku.Pospolita ale trudna do zauważenia z uwagi na niewielki rozmiar i barwę zlewającą się z podłożem. Owocniki wyrastają na zagrzebanych w ściółce szyszkach sosny, rzadko świerka, spojrzenie na spód kapelusza z kolczastym hymenoforem rozwiewa wątpliwości co do oznaczenia gatunku.