fot. tt-marasmiellus_foetidum2_v2 (980×572) — copyright © by Tadeusz Twardy
owocniki od spodu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gymnopus foetidus (twardziaczek cuchnący)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2008, las pod Kołobrzegiem
copyright © by Tadeusz Twardy