grzyby.pl

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.

czubajeczka tarczowata, czubajeczka wełnista
Lepiota colubrina (Pers.) Gray · Lepiota ochraceosulfurescens Locq. ex Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
pokrój
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
blaszki i trzony

owocnik

Kapelusz w centrum gładki ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, ku brzegowi kapelusza powierzchnia spękana na drobne, odstające, ochrowobrązowe łuseczki, odłonięty miąższ kapelusza kremowy; 35-80 mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum; brzeg ostry.
Blaszki higrofaniczne, szarobiaławe gdy uwodnione, białe gdy suche, z wiekiem jasno kremowe; gęste; szerokie; wolne; ostrza z drobnymi kłaczkami.
Trzon 50-100 x 4-8 mm, równogruby, rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia obficie pokryta wełnistymi kłaczkowatymi łuseczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa; strefa pierścieniowa niewyrażna, włóknista; podstawa z ryzomorfami; wewnątrz pusty.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie nieco żółknący i brązowiejący; zapach korzenno-grzybowy, charakterystyczny kwaskowato-ostry [134]; smak łagodny, grzybowy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowo-żółty. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, dekstrynoidalne, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.
Spore print creamy-yellow. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych, obojątnych i zasadowych.
Common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or gregarious, in broadleaf and mixed forests, on rich, wet, neutral and calcareous soil.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalna.[134]
Inedible.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Lepiota magnispora (czubajeczka brzuchatozarodnikowa) · GREJ: ID124693 (© autora fot.)
Czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) ma czerwieniejącą podstawę trzonu; trzon jest w mniejszym stopniu pokryty kłaczkami.

space

czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) has reddening base of the stipe; the stipe is less floccose. czubajeczka brzuchatozarodnikowa (Lepiota magnispora) has yellowing or assuming orange colour stipe; found in coniferous forests.

wybrane okazy · selected collections

#4
05 10 07 - 4
/Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel/
#12
02 10 19 - 1
leg. Marek Snowarski
/lasy Milickie, okolice Żmigrodu/
#7
06 08 31 - 4
/okolice Kościerzyny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Candusso, M., Lanzoni, G., 1990 — Lepiota s.l. Fungi Europaei 4. [53]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
  • Svrcek, M.; Vancura, B., 1987 — Grzyby środkowej Europy. [25]
  • Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. [8]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji