grzyby.pl

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.

czubajeczka tarczowata, czubajeczka wełnista
Lepiota colubrina (Pers.) Gray · Lepiota ochraceosulfurescens Locq. ex Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
pokrój; 19.10.2002, lasy Milickie, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
blaszki i trzony

owocnik

Kapelusz w centrum gładki ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, ku brzegowi kapelusza powierzchnia spękana na drobne, odstające, ochrowobrązowe łuseczki, odłonięty miąższ kapelusza kremowy; 35-80 mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum; brzeg ostry.
Blaszki higrofaniczne, szarobiaławe gdy uwodnione, białe gdy suche, z wiekiem jasno kremowe; gęste; szerokie; wolne; ostrza z drobnymi kłaczkami.
Trzon 50-100 x 4-8 mm, równogruby, rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia obficie pokryta wełnistymi kłaczkowatymi łuseczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa; strefa pierścieniowa niewyrażna, włóknista; podstawa z ryzomorfami; wewnątrz pusty.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie nieco żółknący i brązowiejący; zapach korzenno-grzybowy, charakterystyczny kwaskowato-ostry [134]; smak łagodny, grzybowy.

Pileus in the centre smooth, or with cracks, ochre-brown or red-brown, towards the pileal margin surface cracked into fine projecting ochre-brown squamules, exposed flesh of the cap cream-coloured; 35-80 mm in diameter, initially conic-campanulate, with age convex to plane with an obtuse umbo; margin acute.
Lamellae hygrophanous, grey-whitish when hydrated, white when dry, with age pale cream-coloured; close; broad; free; edges with tiny flocci.
Stipe 50-100 x 4-8 mm, equal, widening towards the base, surface abundant wooly-fibrillose-scaly, initially whitish, with age yellowish-ochraceous; annular zone obscure, fibrous; base with rhizomorphs; hollow inside.
Flesh whitish, in the cap thin, in the stem slightly yellowing and browning; smell spicy-fungoid; taste mild, fungoid.Kapelusz w centrum gładki ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, ku brzegowi kapelusza powierzchnia spękana na drobne, odstające, ochrowobrązowe łuseczki, odłonięty miąższ kapelusza kremowy; 35-80 mm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum; brzeg ostry.
Blaszki higrofaniczne, szarobiaławe gdy uwodnione, białe gdy suche, z wiekiem jasno kremowe; gęste; szerokie; wolne; ostrza z drobnymi kłaczkami.
Trzon 50-100 x 4-8 mm, równogruby, rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia obficie pokryta wełnistymi kłaczkowatymi łuseczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa; strefa pierścieniowa niewyrażna, włóknista; podstawa z ryzomorfami; wewnątrz pusty.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie nieco żółknący i brązowiejący; zapach korzenno-grzybowy, charakterystyczny kwaskowato-ostry [134]; smak łagodny, grzybowy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowo-żółty. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, dekstrynoidalne, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.Wysyp zarodników kremowo-żółty. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, dekstrynoidalne, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.
Spore print creamy-yellow. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.
Spore print creamy-yellow. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 11.5-16 x 4.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych, obojątnych i zasadowych.Częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych, obojątnych i zasadowych.
Common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or gregarious, in broadleaf and mixed forests, on rich, wet, neutral and calcareous soil.
Common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or gregarious, in broadleaf and mixed forests, on rich, wet, neutral and calcareous soil.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalna.[134]Niejadalna.[134]
Inedible.
Inedible.
Czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) ma czerwieniejącą podstawę trzonu; trzon jest w mniejszym stopniu pokryty kłaczkami.

Czubajeczka brzuchatozarodnikowa (Lepiota magnispora) ma żółknący lub przybierającą pomarańczową barwę trzon, występuje w lasach iglastych.Czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) ma czerwieniejącą podstawę trzonu; trzon jest w mniejszym stopniu pokryty kłaczkami.

space

czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) has reddening base of the stipe; the stipe is less floccose. czubajeczka brzuchatozarodnikowa (Lepiota magnispora) has yellowing or assuming orange colour stipe; found in coniferous forests.
czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata) has reddening base of the stipe; the stipe is less floccose. czubajeczka brzuchatozarodnikowa (Lepiota magnispora) has yellowing or assuming orange colour stipe; found in coniferous forests.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051007.4.05 - Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata); Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel
051007-4
/Słowacja, Strazovske vrchy, Pruzina-Priedhorie, udolie Strazovskeho potoka, NPR Strazov, sedlo Samostrel/ #4
znalezisko 20021019.1.02 - Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata); lasy Milickie, okolice Żmigrodu
021019-1
leg. Marek Snowarski
/lasy Milickie, okolice Żmigrodu/ #12
znalezisko 20060831.4.06 - Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata); okolice Kościerzyny
060831-4
/okolice Kościerzyny/ #7