Lepiota ignivolvata (czubajeczka czerwonopochwowa)
Lepiota ignivolvata (czubajeczka czerwonopochwowa)
Lepiota ignivolvata (czubajeczka czerwonopochwowa)
Lepiota ignivolvata (czubajeczka czerwonopochwowa)

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
W lasach liściastych, na glebach wapiennych, na ściółce z liści.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Gierczyk et al. (2011)[1492]Gierczyk et al. (2011) Rare species of Lepiota and related genera.[1492], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Rudawska et al. (2022)[3786]Rudawska et al. (2022) Zbiorowiska grzybów w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów ektomykoryzowych.[3786]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Lepiota ignivolvata (czubajeczka czerwonopochwowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 347721 DF67 354675

ID 347 721 oznaczenie: Lepiota ignivolvata; lokalizacja: Przemyśl - Lipowica przy połnocnej granicy miasta ., pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 20 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ściółce, kilka okazów na hektarze; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0007692; uwagi: współrzędne stanowiska 49.816329,22.749379 [bf:1194229]; związane wątki bio-forum.pl: 1194229 ;

ID 354 675 oznaczenie: Lepiota ignivolvata; lokalizacja: Przeginia Duchowna, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF67; data zbioru: 27 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany przewagą buka i sosny, z ziemi, masowo, w wielu miejscach, w grupach po kilka owocników; leg. Sławomir Magier, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008518; uwagi: link krzyżowy:; [bf:1184646]; fot.1307139 fot.1307140 fot.1307141 fot.1307142 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1184646 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji