grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lepiota boudieri Bres.