grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lepiota apatelia Vellinga et Huijser

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaLepiota boudiericzubajeczka czarnołuskowa (Lepiota felina)
Lepiota apatelia
04.07.2013, gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Lepiota apatelia
Lepiota apatelia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130704.14072013-1JS.jsb - Lepiota apatelia; gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie
130704-14072013-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #3