grzyby.pl

Lepiota ochraceofulva P.D. Orton

czubajeczka rdzawobrązowa
Lepiota cookei Hora
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka zamszowata (Lepiota tomentella)czubajeczka brązowożółta (Lepiota boudieri)

występowanie

Jest w czekliście.[105]