Tx: 1952
grzyby.pl

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner

twardówka filcowata
Lentinellus castoreus var. hispidus P.A. Moreau et P. Roux
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata)
XL
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata)
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata)
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata)
XL
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwym drewnie, na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych i iglastych; czerwiec-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#3
bk.20
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/
#3
mj.63
leg. Mírek Junek
/Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: L. castoreus), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346] (as: L. castoreus), Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Lentinus ursinus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: L. castoreus), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728] (as: L. castoreus), Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: L. castoreus), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Petersen i Hughes (2004)[2045]Petersen i Hughes (2004) A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica 198:1-180.[2045] (as: L. castoreus f. castoreus, L. ursinus f. ursinus, L. ursinus f. robustus), Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: L. castoreus i L. ursinus), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: L. castoreus i L. ursinus)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Lentinellus ursinus (twardówka filcowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB53 336703 AB93 308326 373125 AB94 276127 309075 328141 328146 CA89 267410 CA94 80432 DA80 361934 DE46 336554 DE55 365372 EC35 293899 FE24 339080 359333 FE57 356070

ID 80 432 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Pomiędzy jeziorami Jelenie Duże a Jelenie Małe, ok. 2000 m od szosy Parchowo-Chośnica, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA94; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na pniaku niezidentyfikowanego gatunku drzewa, jedna kępa, ok. 20 owocników; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: tak, zostanie przesłany do Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 267 410 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, sosna, brzoza, zmurszały pniak buka, kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K.; uwagi: fot.784971 fot.784972 fot.784973 [notatka: nie] [fotografie: tak];

784971
784972
784973

ID 276 127 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: 1,6km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, kłoda bukowa, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Omówiony w wątku: [bf:435025]; fot.822864 fot.822865 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 435025 ;

ID 293 899 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 27 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy, murszejąca brzoza, kilkanaście owocników razem zrośniętych podstawami; leg. Romuald Tomaszewski, det. na podstawie zdjęć M.Gryc i P. Drzewiecki; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:871568] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 871568 ;

ID 308 326 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy oczku dystroficznym, na bukowej kłodzie, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.959703 fot.959704 fot.959705 fot.959706 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959703
959704
959705
959706

ID 309 075 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie wywrotu bukowego, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.963394 fot.963395 fot.963396 fot.963397 [notatka: tak] [fotografie: tak];

963394
963395
963396
963397

ID 328 141 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Buczynowe Wąwozy), 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, w wiązkach i pojedynczo - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1116130 fot.1116131 fot.1116132 fot.1116133; zarodniki: 3,6-4,1 µm x 2,5-3,1 µm średnio: 3,8 x 2,8 µm!, Q: 1,2-1,5 średnio 1,4!; fot.1116134 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116130
1116131
1116132
1116133
1116134

ID 328 146 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, w grupie i wiązkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1116175 fot.1116176 fot.1116177 fot.1116178; zarodniki: 3,3-4,1 µm x 2,6-3,2 µm średnio: 3,7 x 2,9 µm!, Q: 1,1-1,5 średnio 1,3!:; fot.1116179; sprzążki obecne:; fot.1116180; strzępki amyloidalne:; fot.1116181 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116175
1116176
1116177
1116178
1116179
1116180
1116181

ID 336 554 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 6' 25" N i 19st 26' 23" E], DE46; data zbioru: 4 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olcha, brzoza, topola, osika, wierzba, świerk, na zmurszałym pniu padłej brzozy, w towarzystwie Phyllotopsis nidulans, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1175565 fot.1175566 fot.1175567 fot.1175568 fot.1175569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1175565
1175566
1175567
1175568
1175569

ID 336 703 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: prop. rez. Krzewina, 0,7 km na N od Kopic w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB53; data zbioru: 30 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany na wydmie, na kłodzie Pinus sylvestris, w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1176573 fot.1176574 fot.1176575 fot.1176576; zarodniki i strzępki szkieletowe amyloidalne; 3,6-4,5 µm x 2,6-3,6 µm średnio: 3,9 x 3,1 µm!, Q: 1,1-1,4 średnio 1,2!; fot.1176577 fot.1176578 fot.1176579 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1176573
1176574
1176575
1176576
1176577
1176578
1176579

ID 339 080 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE24; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy, graby, dęby, osiki, na martwym, odkorowanym drzewie liściastym, w grupach po kilka owocników, także pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0009910; uwagi: fot.1188481 fot.1188482 [fotografie: tak];

1188481
1188482

ID 356 070 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Dębszczyzna - 51.031641, 22.477874, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 11 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy z domieszką innych drzew liściastych, na silnie rozłożonym pniaku drzewa liściastego, ok 40 sztuk; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1320945 [fotografie: tak];

1320945

ID 359 333 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Rąblów, 22.091514 , 51.308314, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 24 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, topola, sosna, lipa), Na martwym konarze drzewa liściastego, grupowo, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0011175; uwagi: fot.1355407 fot.1355408 [fotografie: tak];

1355407
1355408

ID 361 934 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Gdańsk, TPK, Zielona Dolina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 4 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem i sosną, kłoda bukowa, kilkadziesiąt owocników w kilku wiązkach; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1378613 fot.1378614 fot.1378615 fot.1378616 fot.1378617 fot.1378618 fot.1378619 [fotografie: tak];

1378613
1378614
1378615
1378616
1378617
1378618
1378619

ID 365 372 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: 1 km SW od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0721 19,3739], DE55; data zbioru: 26 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu; robinia, osika, brzoza, dąb, na zmurszałej kłodzie liściastego, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1404890 fot.1404891 fot.1404892 fot.1404893 fot.1404894 fot.1404895 fot.1404896 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404890
1404891
1404892
1404893
1404894
1404895
1404896

ID 373 125 oznaczenie: Lentinellus ursinus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1490558 fot.1490559 fot.1490560 fot.1490561; zarodniki: 3,4-4,3 x 2,9-3,7 µm średnio 3,8 x 3,2 µm!, Q: 1,1-1,4 średnio 1,2!: fot.1490562; smak po ok. minucie silnie piekący i gorzki. [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490558
1490559
1490560
1490561
1490562
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji