grzyby.pl

Lentinellus

twardówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Auriscalpiaceae Auriscalpiaceae Auriscalpiaceae AuriscalpiaceaeAuriscalpiaceaeszyszkolubka kolczasta (Auriscalpium vulgare)kolcowniczek białowieski (Dentipratulum bialoviesense)