grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.

twardówka anyżkowa
Lepiota clypeolaria (czubajeczka tarczowata)
29.07.2000, Jívka, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek

owocnik

zarodniki

występowanie

Na pniakach, kłodach, gałęziach, martwym drewnie drzew liściastych, rzadko na ziemi.

wartość